Ηλικιακές κατηγορίες HARTA

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση αφορά τη HARTA, όχι τους διοργανωτές, oι οποίοι ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να την υιοθετήσουν, εφόσον τους βρίσκει σύμφωνους.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ηλικιακή κατηγοριοποίηση (της HARTA) για τους αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες ορεινού τρεξίματος, βασίζεται στην προσέγγιση της ανθρώπινης αερόβιας ικανότητας, άρα λήφθηκαν υπόψιν τα επιστημονικά ευρήματα της εργοφυσιολογίας.