Ειδήσεις

Ενημερωθείτε για τη δραστηριότητά μας

Ανακοινώσεις
HARTA

HARTA Series 2021, Συχνές Απορίες Αθλητών

Παρακάτω παρουσιάζονται απαντήσεις σε θεωρητικές αλλά και πρακτικές απορίες αθλητών, που αφορούν το πρωτάθλημα της HARTA, τους