Μεταγραμματισμός

Μεταγραφή Ελληνικών σε λατινικούς χαρακτήρες κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 743

Εδώ μπορείτε να μετατρέψετε κείμενα ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς (μεταγραμματισμός) με βάση το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ-743 (διεθνές ISO-843), το οποίο χρησιμοποιείται επίσημα για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων.  Κύριος σκοπός του “μεταγραμματιστή” στην ιστοσελίδα της HARTA είναι η μετατροπή ονομάτων Ελλήνων αθλητών προκειμένου αυτά να είναι συμβατά με την επίσημα κρατούσα πρακτική και ομοιόμορφα με τη βάση δεδομένων της HARTA.

Η μετατροπή μπορεί να γίνει για απεριόριστο αριθμό ονομάτων ή οποιουδήποτε μεγέθους κειμένου. Με αντιγραφή/επικόλληση (copy/paste) μετατρέψτε ολόκληρες λίστες αθλητών σε λατινικούς χαρακτήρες σε μηδενικό χρόνο!

Ελληνικά

Λατινικά