Υγειονομικό πρωτόκολλο covid-19 από HARTA

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  Γ.Γ.Α.

Ενημέρωση: 18 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οδηγίες για αποστολή και έγκριση πρωτοκόλλου στην Γ.Γ.Α., βρίσκονται στο τέλος της σελίδας, κάτω από το πρωτόκολλο!


Οδηγίες αποστολής αιτήματος έγκρισης Covid πρωτοκόλλου στη Γ.Γ.Α.

Όσοι διοργανωτές αγώνων ορεινού τρεξίματος επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το covid πρωτόκολλο της HARTA για τους αγώνες τους, μπορούν να το πράξουν ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό ή δέσμευση προς την HARTA! Η διαδικασία είναι απλή και συνίσταται σε τρία βήματα:

Α. Κατεβάστε (download) το pdf αρχείο του πρωτοκόλλου της HARTA που βλέπετε πιο πάνω (στην εικόνα που παρατίθεται, βλέπουμε ότι κάνουμε κλικ στο υπογραμμισμένο βέλος “↓” μέσα στον γαλάζιο κύκλο, που υποδεικνύεται από το κόκκινο βέλος).

Β. Δημιουργήστε ένα email με παραλήπτη την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και επισυνάψτε το αρχείο του πρωτοκόλλου της HARTA.

Γ. Δώστε σε ελεύθερο κείμενο τα βασικά στοιχεία του/των αγώνα/αγώνων σας (ονομασία, ημερομηνία, τοποθεσία, πλήθος συμμετοχών, μήκος, υψομετρική) και εφόσον κρίνετε και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνετε σκόπιμο. Τέλος, αναφέρετε ότι ζητάτε υγειονομική έγκριση διεξαγωγής, βάσει του covid πρωτοκόλλου της HARTA, το οποίο και επισυνάπτετε στο μήνυμά σας : «Παρακαλούμε για την υγειονομική έγκριση διεξαγωγής του αγώνα μας, βάσει του ήδη εγκεκριμένου πρωτοκόλλου της HARTA».

Το μήνυμά σας είναι έτοιμο προς αποστολή και έγκριση! Στείλτε το στη διεύθυνση covid19@gga.gov.gr