Πρωτόκολλο Covid-19

 

Τελευταία ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2022

 

 

Δεν υφίστανται υγειονομικοί περιορισμοί για τη διεξαγωγή αγώνων