Πρωτόκολλο Covid-19

 

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2022

Οι διοργανωτές αγώνων ορεινού τρεξίματος μπορούν να κατεβάσουν (download) έτοιμο το πρωτόκολλο covid-19 και να το συμπληρώσουν (ένα για κάθε αγώνα που διοργανώνουν). Σύμφωνα με τις από 01.03.2022 οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ (εδώ) δεν υποβάλλονται τα πρωτόκολλα των διοργανωτών προς έγκριση στη ΓΓΑ. Ότι ίσχυε μέχρι την 01.02.2022 στο θέμα αυτό, παύει πλέον να ισχύει! Οι διοργανωτές κρατούν συμπληρωμένο το έντυπο, μόνο για την περίπτωση που θα τους ζητηθεί προς έλεγχο από κάποια δημόσια Αρχή.

 

Κατεβάστε το υγειονομικό πρωτόκολλο της HARTA από εδώ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Δείτε πιο κάτω το τμήμα του εντύπου (σε υποθετικό παράδειγμα) το οποίο παρουσιάζει την εξατομίκευση του κάθε αγώνα. Σημειώστε ότι τα πεδία 16-17-18-19-20 είναι ήδη προσυμπληρωμένα στο έντυπο, δεδομένου ότι αφορούν ανελαστικά στοιχεία, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επιδέχονται άλλη απάντηση