Επανέναρξη εγγραφής μελών στη HARTA

Ξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία εγγραφής νέων μελών στη HARTA, την « Ένωση για το Ελληνικό Ορεινό Τρέξιμο και την Περιπέτεια». Μετά τον αρχικό κύκλο εγγραφών το 2020 που δημιούργησε την κρίσιμη μάζα των ιδρυτικών μελών, η διαδικασία άνοιξε και πάλι, χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Καταστατικού της HARTA, δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση, έχει κάθε πολίτης ανεξαρτήτως εθνικότητας ή χώρας κατοικίας. Δεν τίθεται καμία προϋπόθεση, αθλητική ιδιότητα ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο εγγραφής για τον ενδιαφερόμενο. Η συνδρομή έχει διετή διάρκεια με έναρξη από την ημερομηνία εγγραφής και κόστος τα 15 ευρώ. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται εδώ

Η HARTA συνεχίζει την πορεία της για την ανάπτυξη του ορεινού τρεξίματος στη χώρα μας και η συμμετοχή των μελών της κοινότητας είναι το επόμενο βήμα στην κατεύθυνση αυτή.

Από τη HARTA

 

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore