Καταστατικό

Καταστατικό του Σωματείου
“ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ”
και διακριτικό τίτλο

“HARTA”

Αριθμός Διαταγής Ίδρυσης 93/08.12.2020, Ειρηνοδικείο Κατερίνης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ >> ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το ορεινό τρέξιμο αποτελεί ένα νέο άθλημα, που εμφανίστηκε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1980. Διεθνώς γνωστό ως “mountain running”, “trail running”, “skyrunning”, χωρίς να είναι σαφές ποια είναι η επικρατέστερη, αφού συνυπάρχουν όλες εδώ και πολλά χρόνια. Το “ορεινό τρέξιμο” είναι μια προσαρμογή του γνωστού αθλήματος των “δρόμων” φυσικής αντοχής με το ορεινό περιβάλλον και στην πορεία του στο χρόνο πήρε διάφορες μορφές, ανάλογα με παραμέτρους όπως μήκος, περιβάλλον, αυτονομία και αρκετές άλλες, δημιουργώντας ένα νέο άθλημα με ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Το ορεινό τρέξιμο μέχρι και σήμερα παραμένει χωρίς επίσημη εκπροσώπηση στην Ελλάδα. Μετά από 35 χρόνια πορείας του ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη συσπείρωσης των φορέων του γύρω από έναν πόλο, εμείς οι άνθρωποι που υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια το “ορεινό τρέξιμο” στην Ελλάδα, ως αθλητές και ως διοργανωτές αγώνων, προβαίνουμε στην ίδρυση του μη κερδοσκοπικού Σωματείου “HARTA”, με την πεποίθηση πως η ένωσή μας αυτή στο μέλλον θα καταφέρει να πραγματώσει το συλλογικό μας όραμα, της αυτόνομης πορείας και ανάπτυξης του ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση του Σωματείου – Επωνυμία – Έδρα – Διακριτικός Τίτλος
Η επίσημη επωνυμία του Σωματείου είναι «Ένωση για το Ελληνικό Ορεινό Τρέξιμο και την Περιπέτεια» με έδρα το Λιτόχωρο του δήμου Δίου Ολύμπου. Διεθνώς, η επωνυμία του ορίζεται ως “Hellenic Adventure Running & Trail Association” ή συντομογραφικά ως “HARTA” από τα αρχικά των λέξεων της πλήρους επωνυμίας. Η συντομογραφία HARTA αποτελεί και τον διακριτικό τίτλο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του Σωματείου
Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της πεζοπορικής, αθλητικής, ανθρώπινης αντοχής και περιπέτειας, η οποία συνοψίζεται στον όρο “ορεινό τρέξιμο”, σε ορεινές και άλλες ανοιχτές φυσικές εκτάσεις, σε αντίξοο περιβάλλον και με τη μορφή οργανωμένων αγωνιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και μοναχικών αγωνιστικών προσπαθειών.

ΑΡΘΡΟ 3
Τρόποι επίτευξης των σκοπών του Σωματείου
1) Δημιουργία κύκλου αγώνων («πρωτάθλημα») ο οποίος θα συντίθεται από αγώνες που πληρούν τα χαρακτηριστικά αγώνα «ορεινού τρεξίματος» και μερικές ακόμα στοιχειώδεις προδιαγραφές ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές ορίζονται από την HARTA. Η συνεργασία και συμμετοχή στο «πρωτάθλημα» της HARTA διαρκεί ένα ημερολογιακό έτος, με τη δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης κάθε φορά.
2) Δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας, που να καλύπτει παντοιοτρόπως τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας της αθλητικής αντοχής στη φύση, περιλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα που συνδέονται με την HARTA, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αποφασίζουν να συνεργαστούν με αυτήν.
3) Ηθική ή και υλική επιβράβευση των καλύτερων, για πρόσωπα (αθλητές) και γεγονότα (διοργανώσεις), τόσο σε συναγωνιστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ατομικών αθλητικών προσπαθειών
4) Προβολή των συμβεβλημένων με την HARTA αθλητικών διοργανώσεων (αγώνων) και των περιοχών όπου αυτές πραγματοποιούνται, με στόχο την ανάδειξη, ανάπτυξη γεγονότων και περιοχών ως τουριστικού προϊόντος εναλλακτικής μορφής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
5) Συμμετοχή σε γεγονότα του εξωτερικού και του εσωτερικού, με σκοπό την προβολή του έργου της HARTA αλλά και των διοργανώσεων & προσώπων που συνδέονται με αυτήν.
6) Δημιουργία γενικού κανονιστικού πλαισίου, που θα διέπει τις διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος. Το πλαίσιο θα έχει κυρίως σκοπό τον αλληλοσεβασμό διοργάνωσης και συμμετεχόντων αθλητών, την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και τον σεβασμό της φύσης, την οποία αξιοποιούν προκειμένου να υλοποιήσουν τα γεγονότα τους. Σκοπός της HARTA δεν είναι η αστυνόμευση ή η επιβολή πειθαρχικών ποινών σε γεγονότα ή πρόσωπα αλλά η θέσπιση στοιχειωδών κανόνων ηθικής συμπεριφοράς.
7) Δημιουργία συστήματος κατάταξης και αξιολόγησης επιδόσεων για αθλητές ορεινού τρεξίματος, βασισμένο στην παραμετροποιημένη απόδοση των αθλητών και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε αγώνα.
8) Παροχή γενικότερων διευκολύνσεων στους αθλητές και τους διοργανωτές αγώνων ορεινού τρεξίματος, οι οποίοι συνδέονται με την HARTA.
9) Διοργάνωση γεγονότων αθλητικού, κοινωνικού ή παρόμοιου χαρακτήρα για τόνωση του κλίματος ενότητας και φιλίας ανάμεσα στα μέλη της HARTA.
10) Διοργάνωση συνεδρίων ή ημερίδων ενημερωτικού χαρακτήρα, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου γνώσης των μελών της HARTA.
11) Ανάπτυξη διαλόγου με κρατικούς ή άλλους αθλητικούς φορείς με συναφές αντικείμενο λειτουργίας, για την ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας ή και άλλων συναφών σκοπών.
12) Συνεργασία με κρατικούς φορείς, επιφορτισμένους με τη διαχείριση προστατευόμενων φυσικών περιοχών της χώρας, με στόχο την καλύτερη κοινή αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με την προστασία και σεβασμό του περιβάλλοντος, σε σχέση πάντα με τους αγώνες ορεινού τρεξίματος.
13) Ενίσχυση ερευνητικού επιστημονικού έργου, με σκοπό τη βελτίωση της γνώσης για την αθλητική αντοχή, την ανθρώπινη φυσιολογία και ψυχολογία σε φυσικά περιβάλλοντα, σε ακραίες εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες.
14) Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διοργανωτές-μέλη της HARTA, σχετικά με την υλοποίηση από την πλευρά τους, προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης για συντήρηση και διάνοιξη ορεινών μονοπατιών στις περιοχές που δραστηριοποιούνται.
15) Εργασίες συντήρησης και ανάδειξης των ορεινών μονοπατιών σε ολόκληρη την επικράτεια, με σκοπό τη διευκόλυνση τόσο των διοργανώσεων αγώνων ορεινού τρεξίματος, όσο και των πεζοπόρων εν γένει, με στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντός τους για τα βουνά και τη φύση.
Για την επίτευξη όλων αυτών, το Σωματείο μπορεί να ζητά τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνδέσμων, Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Οργανισμών, Οργανώσεων και εταιρειών που κρίνει ότι συνάδουν με τους σκοπούς του.
Το σωματείο δεν μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου οργάνου, υφιστάμενης Ένωσης ή Ομοσπονδίας, σχετικής με το τρέξιμο δρόμου, ούτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Το Σωματείο, μετά από απόφαση της Γ.Σ., μπορεί να ζητήσει για το άθλημα που καλλιεργεί την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών ή άλλου από αυτούς εξουσιοδοτημένου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 4
Αυτοτέλεια
Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής µε τις δραστηριότητές του νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 5
Εγκαταστάσεις – Αγωνιστικά Τµήµατα – Συμμετοχή σε ενώσεις
1. Το σωματείο δύναται να ιδρύει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ή να µισθώνει τέτοιες ή να εκμεταλλεύεται µετά από παραχώρηση τέτοιες εντός ή εκτός του Δήμου της έδρας του, µε ίδια µέσα είτε µε επιχορήγηση που διατίθεται για το σκοπό αυτό από οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα είτε µε χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
2. Το σωματείο θα αναπτύσσει και θα διατηρεί σε λειτουργία αγωνιστικά τµήµατα ορεινού τρεξίματος κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος.
3. Το Σωματείο µπορεί να συμμετέχει ως µέλος υπερκείμενων ενώσεων και ομοσπονδιών εγχώριων ή διεθνών που αφορούν αποκλειστικά το ορεινό τρέξιμο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου. Το σωματείο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών ή Ενώσεων µε έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, που είναι µέλη του σωματείου µε δικαίωµα να εκλέγει και εκλέγεται, µε απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 6
Πόροι του Σωματείου
Οι πόροι του σωματείου προέρχονται από:
• Την διετή τακτική συνδρομή των μελών.
• Κάθε εισφορά, χορηγία, δωρεά ή κληροδότημα μελών, μη μελών ή οποιουδήποτε Ιδιωτικού ή Δημόσιου Νομικού Προσώπου σε χρήμα, είδος ή ακόμη και σε παροχή υπηρεσιών ή εργασίας.
• Κάθε είσπραξη από μελλοντική δραστηριότητα που συνδέεται με παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε αθλητικές διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος.
• Τις έκτακτες εισφορές μελών όπως αυτές καθορίζονται από το εκάστοτε Δ.Σ. και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
• Άλλες εργασίες, εκδηλώσεις ή παραστάσεις που μπορεί να πραγματοποιεί το Σωματείο και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη είσπραξη, όπως ετήσια συνδρομή από διοργανωτές ή αθλητές ορεινού τρεξίματος, για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών προβολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι πόροι αυτοί αποτελούν το ταμείο του Σωματείου και διατίθενται κατά την κρίση του Δ.Σ. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου και τηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό.
Διαχειριστικό (οικονομικό) έτος του Σωματείου ορίζεται το αντίστοιχο ημερολογιακό.
Για το ποσό της τακτικής ετήσιας συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7
Βιβλία του Σωματείου
Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
1. Μητρώου μελών σε ηλεκτρονική μορφή
2. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
3. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
4. Εσόδων – Εξόδων (άλλως Βιβλίο Ταμείου)
5. Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής
6. Περιουσιακών στοιχείων
7. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή
8. Κάθε άλλο βιβλίο το οποίο υποχρεούται να τηρεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 8
Διάλυση του Σωματείου
Το σωματείο λύεται αυτοδίκαια όταν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή εάν συντρέχουν λόγοι που περιγράφονται στις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Άρθρο 105).
Η διάλυση του σωματείου πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή του 50%+1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αυξημένη πλειοψηφία του 75% των παρόντων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ >>  ΜΕΛH

ΑΡΘΡΟ 9
Περιορισμοί – Κωλύματα Εγγραφής Μελών
Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι δυνατόν να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την εξαίρετη προσφορά τους στο σύλλογο ή το ορεινό τρέξιμο γενικότερα. Τα μέλη ανακηρύσσονται ως επίτιμα μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχουν δε προς το Σωματείο μόνο ηθικές υποχρεώσεις και δικαιώματα, απαλλάσσονται από χρηματικές καταβολές ενώ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι ενήλικες, άνω των 18 ετών οι οποίοι έχουν συνάφεια ή όχι με το ορεινό τρέξιμο, ως αθλητές ή διοργανωτές, δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για αδικήματα που προβλέπονται ως απαγορευτικά της ένταξης υποψήφιων μελών σε αθλητικό σωματείο από το ισχύον δίκαιο. Κωλύονται επίσης να ενταχθούν ως μέλη στο σωματείο όσοι εμπίπτουν στις λοιπές απαγορευτικές διατάξεις, όπως:
Οποίος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Μέλη του Σωματείου στα οποία συντρέχουν τα ανωτέρω κωλύματα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητά τους αυτή. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο µέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου έλαβε γνώση.

ΑΡΘΡΟ 10
Διαδικασία Εγγραφής Μελών
Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του σωματείου υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα του Σωματείου, η οποία και εγκρίνεται αυτομάτως (συστημικά), με ταυτόχρονη καταβολή διετούς συνδρομής μέσω τραπεζικής κάρτας, πάντα υπό τον όρο ότι το νέο μέλος τηρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις που τάσσει το παρόν και ο νόμος. Κατά τη διαδικασία της εγγραφής του δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 11
Αποχώρηση – Αποβολή – Επανεγγραφή Μελών
Κάθε μέλος αποχωρεί αυτοδίκαια από το σωματείο εφόσον δεν ανανεώσει την διετή συνδρομή του. Συστημικά, το κάθε μέλος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ένα μήνα πριν τη λήξη της διετούς συνδρομής του τάσσοντας προθεσμία για την καταβολή της. Αποβολή μέλους πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του ΔΣ και για σπουδαίο λόγο, η οποία και γνωστοποιείται ηλεκτρονικά.
Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή μετά από πρόταση δέκα μελών, ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
Εναντίον της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) μηνών έγγραφη ή ηλεκτρονική προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Μέλος είναι δυνατόν να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παριστάμενων μελών του ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση οποιουδήποτε μέλους του σωματείου, ιδίως για βαριά παράβαση του καταστατικού ή όταν η διαγωγή του μέλους είναι ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του σωματείου και η συμπεριφορά γενικότερα γίνεται αιτία του υποτιμητικού χαρακτηρισμού του σωματείου ή βάζει σε κίνδυνο το κύρος του ή αντιδρά στους σκοπούς ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρεμποδίζει την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) το υπό πειθαρχικό έλεγχο μέλος σε έγγραφη ή ηλεκτρονική απολογία ενώπιον του σε ορισμένη έκτακτη συνεδρίαση του με υποβολή υπομνήματος εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής ή του email, η οποία αποστέλλεται στην διεύθυνση κατοικίας ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος. Η σχετική επιστολή πρέπει να αναφέρει το σκεπτικό που οδήγησε το Δ.Σ. στην κλήση για απολογία και να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και ανεξάρτητα από την υποβολή ή μη του απολογητικού υπομνήματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά για την περίπτωση του πειθαρχικού ελέγχου.
Μέλη που διαγράφηκαν επανεγγράφονται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Μελών
Τα μέλη του σωματείου :
Καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο χρηματικό ποσό για δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή όπως αυτά καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, όπως επίσης και τις οριζόμενες από το Δ.Σ. και τον Εσωτερικό Κανονισμό έκτακτες εισφορές μελών για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
Μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, σέβονται τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και εκτελούν απρόσκοπτα αυτές, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και του εκάστοτε εσωτερικού κανονισμού και προσφέρουν πρόθυμα και ανιδιοτελώς προσωπική εργασία όποτε υπάρχει ανάγκη για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.
Αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους.
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την αυστηρή προϋπόθεση τα μέλη να μην έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Σωματείο και να έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους και για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ >> ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13
Τα όργανα του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 14
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελεί το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου. Συγκαλείται από το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ετησίως με τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία των μελών, εντός του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους ή εκτάκτως κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ή εφόσον ζητηθεί από τουλάχιστον από το 20% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με συμμετοχή των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και τα οποία καλούνται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) τουλάχιστον 7 (επτά) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Την απόφαση για τον τρόπο συνεδρίασης (φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη) τον λαμβάνει σε τακτική συνεδρίασή του το Δ.Σ.
Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αναγράφει οπωσδήποτε το χρόνο και τον τόπο που θα συνέλθει η Γ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται, φυσικά ή διαδικτυακά, τουλάχιστον το 35% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ορισθείσα ημερομηνία της, η Γ.Σ συνέρχεται και πάλι στον ίδιο τόπο και την ίδια ακριβώς ώρα το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών και όχι νωρίτερα των τριών (3) ημερών, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών. Η Γ.Σ. βρίσκεται τότε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρευρίσκονται.
Τις εργασίες της Γ. Σ. διευθύνει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγει η Γ. Σ. με ανάταση του χεριού ή με αντίστοιχο τρόπο σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης. Ο Πρόεδρος αυτού εκλέγεται άμεσα από το σώμα, ενώ ο ένας εκ των άλλων δύο εκτελεί χρέη Γραμματέα.
Η Γ.Σ. που συγκαλείται μετά από αίτηση μελών αναγράφει στην αίτηση αυτή τα θέματα προς συζήτηση και απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Γ. Σ. μέσα σε είκοσι ημέρες (20) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η διοίκηση του Σωματείου δεν εισακούσει την αίτηση, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Γ.Σ., ορίζοντας συγχρόνως τα σχετικά με την προεδρία της.
Κατά τη διάρκεια της Γ. Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εκθέτει τα πεπραγμένα του έτους και υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό του. Κατόπιν, ακολουθεί η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μετά από τη συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα για την απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες για το έτος που πέρασε, υποβάλλεται για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης. Τα παραπάνω εγκρίνονται από την ετήσια Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες Γ.Σ.
Η Γ. Σ. είναι το ιεραρχικά ανώτερο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Στην αποκλειστική της αρμοδιότητα ανήκουν:
• Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Ο έλεγχος, αποδοχή ή απόρριψη του προϋπολογισμού και ισολογισμού του Σωματείου, του απολογισμού των πεπραγμένων του Δ.Σ, η αξιολόγηση των σχετικών εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο καταλογισμός ευθυνών στα μέλη του Δ.Σ., ή η απαλλαγή αυτών.
• Η τελική απόφαση για την διαγραφή μελών, σε περίπτωση που αυτά προσφύγουν ενώπιον της.
• Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Σωματείου.
• Η εποπτεία των οργάνων της διοίκησης του Σωματείου και η απόφαση για την παύση αυτών ή των μελών τους.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών ενώ όταν η απόφαση αφορά τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου θα πρέπει να ψηφίσουν προς τούτο τουλάχιστον το 75% των παρόντων. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού πλην της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των τυχόν εκπροσώπων του Σωματείου στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα που είναι μυστική.

ΑΡΘΡΟ 16
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από μέλη του Σωματείου και τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. για θητεία τριών (3) ετών, που αρχίζει την επομένη της συνεδρίασης της Γ.Σ. μέρα και λήγει την ημέρα της Γ.Σ. του μετά από τρία χρόνια, οπότε και εκλέγεται νέο Δ.Σ. Εκτός αν γίνει πρόταση μομφής από το 20% τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, οπότε και συγκαλείται Γ.Σ., η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον του 75% των παρόντων. Αν γίνει δεκτή η μομφή τότε θεωρείται παραιτημένο και επί τόπου εκλέγεται νέο μέχρι την επόμενη τακτική Γ.Σ., οπότε και διεξάγονται εκλογές.
Κανένα μέλος του σωματείου δεν μπορεί να διατελέσει ως Πρόεδρος του σωματείου για περισσότερες από 2 πλήρεις θητείες και ο περιορισμός αυτός είναι απόλυτος, μη επιδεχόμενος τροποποίησης ακόμη και με απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης.
Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες και επομένως δεν δύναται να θέτουν υποψηφιότητα και ούτε να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ., όποιοι εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού που αφορούν τα κωλύματα των μελών και πέραν αυτών όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή πρωτοδίκως με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους για εγκλήματα κατά της ζωής, σωματικών βλαβών, εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της τιμής, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων.
Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει την αρχή του Σωματείου και την περιουσία του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που εκλέχθηκε από το προηγούμενο διά πρωτοκόλλου εις τριπλούν, από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο του Σωματείου και από ένα παραδίδεται στο προηγούμενο και το νέο Δ.Σ. Σε περίπτωση αμέλειας του προηγούμενου Δ.Σ., παραλαμβάνει την περιουσία του Σωματείου το νέο Δ.Σ. που συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο και ενημερώνει την εποπτική αρχή.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

ΑΡΘΡΟ 17
Συγκρότηση Δ.Σ. – Παραίτηση – Παύση μελών του Δ.Σ.
Τα εκλεγέντα πέντε μέλη του Δ.Σ συνέρχονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών με πρωτοβουλία του πρώτου σε ψήφους συμβούλου και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Εάν υπάρχει ισοψηφία, ο πρώτος στη σειρά εκλογής αναδεικνύεται με κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Γραμματέα, και Ταμία του Δ.Σ. δεν μπορούν να ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης, εξαιρετικά η ιδιότητα και τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. δεν μπορεί να ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο για περισσότερες από δύο (2) θητείες.
Με την εκλογή του νέου Δ.Σ., όπως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, λήγει αυτοδίκαια η θητεία των παλαιών τους μελών, τα οποία υποχρεούνται, χωρίς χρονοτριβή, να παραδώσουν στους νεοεκλεγέντες τα Βιβλία, Αρχεία, το Ταμείο, τη σφραγίδα του Σωματείου και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αντικείμενο του Σωματείου κατείχαν λόγω της πρώην ιδιότητάς τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο αδρανήσουν, ο Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. καλεί τα απερχόμενα μέλη να παραδώσουν τα βιβλία που κατέχουν και εφόσον αυτά δεν ανταποκριθούν εντός του απολύτως απαραίτητου χρόνου, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να παραιτηθεί με έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή του απευθυνόμενη στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος και σε περίπτωση δεύτερης παραίτησης το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος. Η θητεία των νέων αυτών μελών είναι το υπόλοιπο της θητείας των παλαιών. Σε περίπτωση τριών διαδοχικών παραιτήσεων από τα αρχικώς εκλεγέντα μέλη, τότε το Δ.Σ. διαλύεται αυτοδικαίως και προκηρύσσονται εκτάκτως εκλογές.
Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά προκηρύσσεται αρχαιρεσιακή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου.
Το Δ.Σ. ή τα μέλη αυτού παύονται πριν από τη λήξη της θητείας τους μόνο για σπουδαίο λόγο και ιδίως για παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση, κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ., για τη λήψη της οποίας απαιτείται νόμιμη απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία των 75% αυτών.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, καλείται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική απολογία εντός πέντε (5) ημερών με πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. Αν δεν προκύψει επαρκής αιτιολόγηση της απουσίας, το Δ.Σ. με απόφασή του το κηρύσσει έκπτωτο από το αξίωμά του. Μετά την έκπτωσή του, αντικαθίσταται αυτοδικαίως από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος που καλείται προς τούτο γραπτώς από το Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 18
Συνεδριάσεις του Δ.Σ. – Ψηφοφορία – Λήψη αποφάσεων
Το Δ.Σ. καλείται από τον πρόεδρο κατά τον τρόπο που θα αποφασιστεί στην πρώτη συνεδρίαση και συνέρχεται σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τέσσερις (4) μήνες, ή όποτε κληθεί εγγράφως, ηλεκτρονικά ή προφορικά από τον πρόεδρο ή μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. όπου εξηγείται ο λόγος της σύγκλισης. Με υποχρέωση και φροντίδα του Προέδρου, που ορίζει και την ημερήσια διάταξη, συγκαλείται το Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα και τα τρία (3) μέλη τουλάχιστον και ένα από αυτά να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση αναβάλλεται για άλλη μέρα για την οποία καλούνται ιδιαιτέρως οι απουσιάζοντες
Το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία μιας ψήφου επί των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και σε περίπτωση ισοψηφίας επί μυστικής ψηφοφορίας γίνεται κλήρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την ανάγκη διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 19
Καθήκοντα, αρμοδιότητες, εξουσίες Δ.Σ.
Το Δ.Σ. του σωματείου διοικεί το σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει έγκαιρα για τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συγκροτεί ομάδες εργασίας από μέλη του σωματείου, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για τη δραστηριότητά τους. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της διάθεσης της ακίνητης περιουσίας, που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου ο οποίος δεν μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του καταστατικού ή να αντίκειται σε αυτές και ισχύει όσο και η διάρκεια του εκάστοτε Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του Καταστατικού, των κανονισμών και των νομικών πλαισίων που διέπουν τη λειτουργία του σωματείου, να επιβάλλει στα μέλη του ποινές όπως αυτό προβλέπεται στο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 20
Καθήκοντα Μελών Δ.Σ.

Πρόεδρος
Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι να:
● Εκπροσωπεί το σωματείο, αυτοπροσώπως ή δι’ ειδικού πληρεξουσίου, ενώπιον κάθε τρίτου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις και αντιπροσωπεύει το σωματείο ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και εξωδίκως.
● Επιμελείται την εφαρμογή του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.
● Μεριμνά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε μέλους προς το Σωματείο.
● Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει θέματα προς ψηφοφορία. Δύναται να αποβάλει από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οποιοδήποτε μέλος αυτού που με τη συμπεριφορά του παρακωλύει την πρόοδο των εργασιών και τη λήψη αποφάσεων. Δύναται να προσθέτει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και άλλα πέραν των αναγραφομένων σ’ αυτή θέματα που κρίνει αναγκαίο να συζητηθούν.
● Ασκεί τον έλεγχο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου, της διαχείρισης του ταμείου, καθώς και τις ενέργειες του Γραμματέα, του Εφόρου, των Ομάδων Εργασίας και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στο Δ.Σ.
● Πραγματοποιεί ανάληψη χρημάτων μεμονωμένα ή από κοινού με τον Ταμία από τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου ή μεταφορά χρηματικού ποσού σε λογαριασμό τρίτου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ, λαμβάνει από την Τράπεζα στην οποία τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός του Σωματείου τους κωδικούς ηλεκτρονικής διαχείρισης τραπεζικών συναλλαγών (internet banking)
● Συγκαλεί εκ μέρους του Δ.Σ. τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.
● Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., που υπογράφονται επίσης από όλα τα μέλη του Δ.Σ., και επικυρώνει με την υπογραφή του τα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών από κοινού με τον Γραμματέα. Υπογράφει από κοινού με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα.
● Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανατίθεται ειδικά σε άλλο όργανο του Σωματείου, παίρνοντας κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αντικαθιστούν ο Α’ Αντιπρόεδρος ή ο Β’ Αντιπροέδρος.

Α’ Αντιπρόεδρος
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα. Συνυπογράφει με τα υπόλοιπα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Β’ Αντιπρόεδρος
Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του προέδρου και του Α’ Αντιπροέδρου αυτούς αναπληρώνει ο Β’ Αντιπρόεδρος. Συνυπογράφει με τα υπόλοιπα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Γραμματέας
● Τηρεί τα βιβλία Μητρώου μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων, το βιβλίο δωρητών και ευεργετών, τα βιβλία πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης, φροντίζει για την φύλαξη και καλή διατήρηση αυτών. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και το αρχείο του.
● Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και τα προσυπογράφει με τους προέδρους αυτών και επικυρώνει με την υπογραφή του από κοινού με τους ανωτέρω τα αντίγραφα και αποσπάσματά τους, ευθυνόμενος για κάθε αλλοίωση ή ατελή διατύπωση τους.
● Διεξάγει όλη την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το Σωματείο. Παρακολουθεί τη νομοθεσία περί Σωματείων. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ.
● Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Ταμία για την μηχανοργάνωση του μητρώου μελών και ειδικά για την εγγραφή σε αυτό των νέων μελών του Σωματείου.
● Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Σωματείου, επικουρούμενος από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Ταμίας
● Τηρεί το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και θέτει αυτό στη διάθεση του Δ.Σ. όποτε ζητηθεί.
● Πραγματοποιεί κάθε είσπραξη με τριπλότυπη απόδειξη, η οποία φέρει την σφραγίδα του Σωματείου και κάθε πληρωμή κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ..
● Πραγματοποιεί ανάληψη χρημάτων μεμονωμένα ή από κοινού με τον Πρόεδρο από τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου ή μεταφορά χρηματικού ποσού σε λογαριασμό τρίτου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
● Είναι υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια ή ταμειακή ανωμαλία.
● Στο τέλος κάθε έτους υποβάλει στο Δ.Σ. ονομαστική κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους, και γενικό ισολογισμό της διαχείρισής του.
● Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Γραμματέα για την μηχανοργάνωση του μητρώου μελών και ειδικά για την καταχώρηση σε αυτό της ετήσιας συνδρομής των μελών του Σωματείου.
● Συνυπογράφει με τα υπόλοιπα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο διαχειριστικός έλεγχος των κάθε φύσης εσόδων και εξόδων του σωματείου ενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία τακτικά (3) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό προερχόμενα αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του Σωματείου που εκπληρώνουν ανελλιπώς τις εκ του παρόντος καταστατικού υποχρεώσεις. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους από τα μέλη της, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ορίζεται με κλήρωση. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά μέλη της.
Η Ε.Ε. εκλέγεται για τρία (3) χρόνια και λειτουργεί παράλληλα με το Δ.Σ..
Έργο της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος και η εποπτεία γενικά της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τα κάθε είδους έσοδα και έξοδα, την τήρηση των βιβλίων και των σχετικών δικαιολογητικών εσόδων και εξόδων.
Στη διάθεση της Ε.Ε. τίθενται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωματείου.
Η Ε.Ε. καλούμενη από το Δ.Σ. μετά την κατάρτιση του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού της κάθε χρήσης και πάντως όχι αργότερα από 10 (δέκα) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργεί τον κάθε είδους έλεγχο της διαχείρισης αυτής και υποβάλλει ειδική αιτιολογημένη έκθεση επ’αυτού προς έγκριση στη Γ.Σ. του σωματείου, συνοδευόμενη από πρόταση υπέρ της απαλλαγής ή όχι του Δ.Σ. από τις διαχειριστικές ευθύνες του.

ΑΡΘΡΟ 22
Αρχαιρεσίες – Εκλογικό σύστημα
Κατά την Γενική Συνέλευση στο τέλος της θητείας του εκάστοτε Δ.Σ., γίνονται αρχαιρεσίες (εκλογές) για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του σωματείου. Προς το σκοπό αυτό, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με φανερή ηλεκτρονική ψηφοφορία, της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη Πρόεδρος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες (εκλογές), στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων ή επικυρώνει το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ.Σ., με απόδειξη παραλαβής – παράδοσης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και αν ασκηθεί, μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.
Στις εκλογές δικαίωμα ψήφου (εκλέγειν) έχουν όλα τα ενεργά μέλη, σύμφωνα με το ψηφιακό μητρώο (ταμειακά τακτοποιημένα). Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές υποβάλλουν έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη της δημοσίευσης των υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα του Σωματείου χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε.. Υποψήφιοι για την Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται με κοινό ψηφοδέλτιο μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι, στο οποίο γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα τους.
Λόγω της πανελλαδικής φύσεως του σωματείου ως κύριος αποδεκτός τρόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ορίζεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω οποιασδήποτε ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία να μπορεί να διασφαλίσει τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ορίζεται να διαρκεί 48 ώρες από την έναρξή της, προκειμένου όλα τα μέλη να έχουν την ευχέρεια να ασκήσουν εμπρόθεσμα και χωρίς περιορισμούς το εκλογικό τους δικαίωμα και να διασφαλίζεται καθ’ αυτόν τον τρόπο η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών του σωματείου.
Διαδικαστικά ως προς τούτο, χρησιμοποιείται ψηφιακή πλατφόρμα εκλογών, η οποία χρησιμοποιεί κοινά αποδεκτά πρωτόκολλα ασφαλείας για την μυστικότητα της ψήφου και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, αποστέλλονται μοναδικοί κωδικοί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών, τα οποία εισέρχονται (login) σε αποκλειστικό χώρο το κάθε μέλος και ψηφίζουν με τους όρους που περιγράφονται στο καταστατικό (αριθμός επιλογών για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή). Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ψηφιακές πλατφόρμες εκλογών, διασφαλίζει και την αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων, διαθέσιμων ταυτόχρονα σε όλα τα μέλη του Σωματείου, τηρώντας κάθε κανόνα διαφάνειας της διαδικασίας, όπως επίσης και αποθήκευσης των σχετικών αρχείων σε εκτυπώσιμη μορφή, ώστε να είναι δυνατή η φυσική αρχειοθέτηση των πρακτικών των εκλογών.
Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., κάθε εκλογέας μπορεί να βάζει στο ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης. Οι πέντε πρώτοι κατά σειρά υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς αποτελούν το Δ.Σ. του Σωματείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων μελών, θα γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού. Οι δύο (2) κατά σειρά επιλαχόντες πλέον των πέντε πρώτων λογίζονται σαν αναπληρωματικά μέλη.
Για την εκλογή των μελών της Ε.Ε., κάθε εκλογέας μπορεί να βάζει στο ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης. Οι τρεις πρώτοι κατά σειρά υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς αποτελούν την Ε.Ε. του Σωματείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων μελών, θα γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού. Ο ένας (1) κατά σειρά επιλαχών πλέον των τριών πρώτων λογίζεται σαν αναπληρωματικό μέλος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  >>  ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23
Πολιτική Ντόπινγκ στο ορεινό τρέξιμο
Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε ορεινό δρομέα ή η χρήση από αυτόν ενός απαγορευμένου μέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου. Απαγορευμένα μέσα και ουσίες είναι τα περιλαμβανόμενα στο άρθρο 128 Γ του Ν.2725/1999 και στην εκδιδόμενη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού.
Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας του ορεινού τρεξίματος, θέτει σε κίνδυνο την υγεία, είναι αντίθετο με τις θεμελιώδεις αρχές του πνεύματος, του ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής. Το Σωματείο δεν δείχνει καμία ανοχή στο ντόπινγκ. Οποιοσδήποτε ορεινός δρομέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα στο παρελθόν για παράβαση των κανονισμών του doping από οποιαδήποτε εθνική αρχή όπως ορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) ή διεθνή ομοσπονδία, δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου ούτε γίνεται δεκτός για να συμμετέχει στους αγώνες του Σωματείου αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει.

ΑΡΘΡΟ 24
Συναφείς Διατάξεις
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας (οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα) και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα. Αφού αναγνώστηκε στην έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του υπό ίδρυση Σωματείου την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου 2020, εγκρίθηκε στο σύνολό του με την ψήφο των παριστάμενων μελών και κυρώθηκε με την υπογραφή τους. Αρχίζει δε να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο.


 

Iδρυτικά μέλη της HARTA (αλφαβητικά): Αγκοτάκης Ιωάννης (Σταυρός Θεσσαλονίκης), Αλαμάνος Βασίλειος (Κέρκυρα), Αναγνωστόπουλος Βασίλειος (Ιωάννινα), Απέργης Σπυρίδων (Κέρκυρα), Αρώνης Πλάτων (Θεσσαλονίκη), Βαγενά Αναστασία (Λευκάδα), Βασιλόπουλος Αθανάσιος (Λαμία), Βιτσιλάκης Ελευθέριος (Χανιά), Βλαβιανού Σοφία (Αθήνα), Βουράκης Μιχαήλ (Χανιά), Γκέκας Στυλιανός (Λαμία), Γκερλές Ιωάννης (Αθήνα), Γκιριτζιώτης Χαράλαμπος (Θεσσαλονίκη), Γούλας Απόστολος (Λάρισα), Δαμπασίνας Δημήτριος (Αθήνα), Δαμπασίνας Κωνσταντίνος (Γενεύη Ελβετίας), Δάρτσης Χρήστος (Θεσσαλονίκη), Διακουμάκος Παύλος (Κέρκυρα), Διαλεκτός Γεώργιος (Αθήνα), Ζήσης Θεόδωρος (Πρέβεζα), Ζωναράς Δημήτριος (Αθήνα), Θεοχάρης Γεώργιος (Σέρρες), Θεοχαρόπουλος Ιωάννης (Άγναντα Άρτας), Θώδης Δημήτριος (Αθήνα), Ιατρουδέλλης Χαράλαμπος (Χίος), Ιγγλέζου Ασημίνα (Λαμία), Ιωαννόπουλος Ιωάννης (Φλώρινα), Καϊάφας Στυλιανός (Νορθάμπτον Η.Β.), Καλοφύρης Νικόλαος (Μέτσοβο), Καμπαξής Παντελής (Ηράκλειο), Καννής Δημήτριος (Ιωάννινα), Καρέλας Αθανάσιος (Λάρισα), Καρπούζα Βασιλική (Αθήνα), Κατσικαβέλας Ιωάννης (Λάρισα), Κινιάκος Γεώργιος (Λαμία), Κλαουδάτος Γεώργιος (Αθήνα), Κοντογιώργης Σπυρίδων (Αθήνα), Κόρακας Δημήτριος (Αλεξανδρούπολη), Κούτσικος Γεώργιος (Λάρισα), Κωνσταντουλάκης Εμμανουήλ (Ηράκλειο), Λαμπάκης Γρηγόριος (Ξάνθη), Λογοθέτης Σπυρίδων (Αγκίστρι Αττικής), Λουφέκης Γεώργιος (Αθήνα), Μακρίδης Χαράλαμπος (Κιλκίς), Μαρκογιαννόπουλος Θρασύβουλος (Θεσσαλονίκη), Μάρος Κωνσταντίνος (Βόλος), Μαστροπέρρος Παναγιώτης (Αθήνα), Μπαλιώτης Σταύρος (Θεσσαλονίκη), Νιάκας Ευάγγελος (Κατερίνη), Οικονόμου Περικλής (Αθήνα), Ολέσιακ Γκρέγκορζ (Λιτόχωρο), Πανάγιος Ιωάννης (Μέτσοβο), Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (Αλεξανδρούπολη), Παπαθανασόπουλος Αργύριος (Χάλιφαξ Η.Β.), Παπανικολάου Παναγιώτης (Αθήνα), Πιτένης Αθανάσιος (Ελασσόνα), Πλασκασοβίτης Γεώργιος (Κέρκυρα), Πολατίδου Παναγιώτα (Θεσσαλονίκη), Πολίτης Μαυρίκιος (Θεσσαλονίκη), Πούλιος Απόστολος (Λιτόχωρο), Πουρλίδας Θωμάς (Θεσσαλονίκη), Ρεΐζης Ιωάννης (Θάσος), Ρήγος Λάζαρος (Λιτόχωρο), Ροής Σπυρίδων (Πόρος), Σιδερίδης Νικόλαος (Καβάλα), Συνοδινού Ιωάννα (Αμοργός), Τερζή Αγγέλα-Μπεθ (Αθήνα), Τσιριμιάγκος Αθανάσιος (Κέρκυρα), Τσονίδης Ορέστης (Θεσσαλονίκη), Φαλτσής Βασίλειος (Λάρισα), Φερετζάκης Νικόλαος (Ιεράπετρα), Φούντας Βασίλειος (Αθήνα), Φυγετάκης Στέφανος (Αθήνα), Φωτιάδης Αλέξανδρος (Θεσσαλονίκη), Χαραλαμπάκης Δημήτριος (Αθήνα), Χασαπίδης Σταύρος (Έδεσσα), Χουχούμης Νικόλαος (Αθήνα), Χριστάνας Αχιλλέας (Τρίκαλα).