Κατηγοριοποίηση Αγώνων

 

Πιο κάτω παρουσιάζεται η κατά HARTA κατηγοριοποίηση των αγώνων ορεινού τρεξίματος, με βάση τα μεγέθη των διαδρομών τους (μήκος & ανάβαση). Συνολικά υπάρχουν 4 κατηγορίες, μία από τις οποίες αποτελούν από μόνοι τους οι αγώνες “κάθετης ανάβασης” ή αλλιώς γνωστοί ως “Vertical”. Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες κατανέμονται στους “Cross” (διάσχισης) αγώνες, αυτούς που όλοι γνωρίζουν στο άθλημα, που είναι και οι δημοφιλέστεροι.

  1. Κατ : Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες,  T / M / U / V, έχουν και χρωματική ταυτότητα ως προσδιορισμό
  2. Υποκ : Συντομογραφίες των υποκατηγοριών, που απαρτίζονται από το βασικό γράμμα και έναν αριθμό
  3. Ονομασία : Ο πλήρης τίτλος της ονομασίας της κάθε υποκατηγορίας
  4. Μνπ : Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό μονοπατιών για τις διαδρομές των κατηγοριών
  5. Δ/Α : Ο “Δείκτης Ανάβασης” είναι το πηλίκο υψομετρικής με απόσταση (από 200 σε Vertical μέχρι 30 σε Ultra)
  6. Πόντοι : το εύρος κάθε υποκατηγορίας, με βάση την πρόσθεση μήκους και εξομαλυμένης υψομετρικής
  7. Series : ο ελάχιστος αριθμός αγώνων για να βαθμολογηθεί ένας αθλητής στο πλαίσιο του “HARTA Series”

Στο σύστημα ταξινόμησης αγώνων της HARTA, ο κάθε αγώνας κατατάσσεται με βάση το μέγεθός του, όπως όμως αυτό προκύπτει από την άθροιση του πραγματικού μήκους με το εικονικό που προκύπτει από τη μετατροπή της ανάβασης σε μήκος, όπου στο τέλος έχουμε έναν αριθμό που αποκαλούμε “εξομαλυμένη απόσταση” ή πιο πρακτικά “πόντους”. Ο μαθηματικός τύπος μετατροπής, τον οποίο οφείλουμε στην ITRA και αναλύεται εδώ είναι ο εξής:

Ανάβαση x 1/100 = εξομαλυμένα (πλασματικά) χιλιόμετρα

Παράδειγμα: Αγώνας 50Κ με +4000m = 50+40(00) = 90 πόντοι.

Δημιουργούνται 4 κατηγορίες αγώνων σύμφωνα με τη HARTA: 1) Trail, 2) Marathon, 3) Ultra, 4) Vertical. Ο κάθε αγώνας ταξινομείται σε μία από τις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες. Επιπλέον, η κάθε κατηγορία χωρίζεται σε υποκατηγορίες, 2 για τις Τrail & Μarathon και 4 για την Ultra (η κατηγορία Vertical δεν έχει υποκατηγορίες).

Βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένας αγώνας ως “ορεινού τρεξίματος” (trail/mountain running) είναι οι εξής: α) το ελάχιστο ποσοστό μονοπατιού στη διαδρομή, β) ο ελάχιστος δείκτης ανάβασης (το πηλίκο της διαίρεσης ανάμεσα σε υψομετρική και μήκος).

Στον πιο κάτω πίνακα γίνεται σύγκριση της νέας ταξινόμησης αγώνων από την ITRA και η σύγκριση με την ταξινόμηση κατά την HARTA