Κατηγοριοποίηση Αγώνων

 

Πιο κάτω παρουσιάζεται η κατά HARTA κατηγοριοποίηση των αγώνων ορεινού τρεξίματος, με βάση τα μεγέθη των διαδρομών τους (μήκος & ανάβαση). Συνολικά υπάρχουν 4 κατηγορίες, μία από τις οποίες αποτελούν από μόνοι τους οι αγώνες “κάθετης ανάβασης” ή αλλιώς γνωστοί ως “Vertical”. Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες κατανέμονται στους “Cross” (διάσχισης) αγώνες, αυτούς που όλοι γνωρίζουν στο άθλημα, που είναι και οι δημοφιλέστεροι.

Στο σύστημα ταξινόμησης αγώνων της HARTA, ο κάθε αγώνας κατατάσσεται με βάση το μέγεθός του, όπως όμως αυτό προκύπτει από την άθροιση του πραγματικού μήκους με το εικονικό που προκύπτει από τη μετατροπή της ανάβασης σε μήκος, όπου στο τέλος έχουμε έναν αριθμό που αποκαλούμε “εξομαλυμένη απόσταση” ή πιο πρακτικά “πόντους”. Ο μαθηματικός τύπος μετατροπής, τον οποίο οφείλουμε στην ITRA και αναλύεται εδώ είναι ο εξής:

Ανάβαση x 1/100 = εξομαλυμένα (πλασματικά) χιλιόμετρα

Παράδειγμα: Αγώνας 50Κ με +4000m = 50+40(00) = 90 πόντοι.

Δημιουργούνται 4 κατηγορίες αγώνων σύμφωνα με τη HARTA: 1) Trail, 2) Marathon, 3) Ultra, 4) Vertical. Ο κάθε αγώνας ταξινομείται σε μία από τις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες. Πέρα από τις βασικές κατηγορίες, η κάθε μια χωρίζεται σε 2 (Τ & Μ) ή και 3  (U) υποκατηγορίες, με εξαίρεση την κατηγορία Vertical. Στον πίνακα παρακάτω, εκτός από τις κατηγορίες αγώνων κατά HARTA, φαίνεται και η αντίστοιχη ταξινόμηση από την ITRA, με την κατηγοριοποίηση της οποίας η αντίστοιχη της HARTA ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό.

 

 

Σημειώσεις:

  1. Οι κατηγορίες σκοπίμως χαρακτηρίζονται, τόσο από ονομασίες, συντομογραφίες όσο και από χρώματα, για πρακτικούς λόγους
  2. Στη στήλη “Πόντοι” φαίνεται το εύρος κάθε υποκατηγορίας, με βάση τον υπολογισμό που εξηγήθηκε πιο πάνω
  3. Στη στήλη “Βθμ” φαίνεται η βαθμολογία της κάθε υποκατηγορίας, βαθμολογία που ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με της ITRA
  4. Στη στήλη “Επίδοση Νικητή” παρουσιάζονται οι πιθανές επιδόσεις νικητή στην κάθε υποκατηγορία, βάσει στατιστικών ITRA
  5. Οι δύο τελευταίες στήλες στα δεξιά του πίνακα, δείχνουν την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση αγώνων trail κατά την ITRA