Μονοπάτια Υπουργική Απόφαση 151344/165/2017

 

Δημοσιεύεται εδώ η Υπουργική Απόφαση (Υπουργείο Περιβάλλοντος) με αριθμό 151344/165/18.01.2017 (ΦΕΚ 206/30.01.2017) περί “καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών-πεζοπορικών μονοπατιών”. Η Απόφαση ισχύει για την διάνοιξη και συντήρηση μονοπατιών στην ελληνική επικράτεια και σε αυτήν καθορίζονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και σήμανσης των μονοπατιών, όπως και τα υπόλοιπα νομικά ζητήματα που συνδέονται με το θέμα.