Νομοθεσία

 

Η HARTA συγκεντρώνει εδώ όλη τη διαθέσιμη νομοθεσία που αφορά γενικά και ειδικά θέματα, σχετικά με το ορεινό τρέξιμο.

  • (εδώ) > Αγώνες Δρόμου Αναψυχής & Μη Επίσημων Αποστάσεων (Εγκύκλιος Γ.Γ.Α. – 2020)
  • (εδώ) > Πλαίσιο Λειτουργίας Αθλητικού Τουρισμού (Εγκύκλιος Γ.Γ.Α.- 2017)
  • (εδώ) > Αθλητισμός & Covid-19 Πλέγμα πληροφοριών για την πανδημία (Εγκύκλιος Γ.Γ.Α. – διαχρονικό)
  • (εδώ) > Κατηγοριοποίηση & Αδειοδότηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Εγκύκλιος Γ.Γ.Α. – 2017)
  • (εδώ) > Νόμος 2725/1999 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός (Νόμος – 1999)
  • (εδώ) > Νόμος 4726/2020 Αρχαιρεσίες στους αθλητικούς φορείς (Νόμος – 2020)
  • (εδώ) > Συλλογή Αθλητικών Νόμων (Γ.Γ.Α. – διαχρονικό)
  • (εδώ) > Νόμος 4603/2019 Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Νόμος – 2019)
  • (εδώ) > Προδιαγραφές χάραξης, σήμανσης, συντήρησης μονοπατιών (Υπουργική Απόφαση 151344/165 – 2017)
  • (εδώ) > Τροποποίηση Υ.Α. 151344/165 περί προδιαγραφών μονοπατιών (Υπουργική Απόφαση 169774/2784 -2018)