Όροι συμμετοχής αγώνων στο HARTA Series

Διαβάστε τους όρους που τίθενται από τη HARTA, προκειμένου να γίνει δεκτός ένας αγώνας στο πρωτάθλημά της

Όροι συμμετοχής αγώνων στο HARTA Series

Όροι συμμετοχής αγώνων στο HARTA Series
1ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Η συμμετοχή ενός αγώνα στο HARTA Series έχει ετήσια διάρκεια, περιλαμβάνει δηλαδή μία υλοποίηση του γεγονότος στη διάρκεια της ημερολογιακής χρονιάς (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου), η οποία αποτελεί και τον χρονικό κύκλο που προσδιορίζει τη διάρκεια του ετήσιου πρωταθλήματος.
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται προς έγκριση στο διάστημα 1/10 - 31/12 (1η Οκτωβρίου - 31η Δεκεμβρίου), προκειμένου ο αγώνας να συμπεριληφθεί στο καλεντάρι του πρωταθλήματος της επόμενης χρονιάς.
Όλες οι διοργανώσεις-αγώνες, έχουν ίσα δικαιώματα συμμετοχής στο πρωτάθλημα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η ιδιότητα μέλους HARTA για ένα ή περισσότερα πρόσωπα της διοργάνωσης. Επίσης, η διοργανώτρια αρχή του υπό ένταξη αγώνα θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει έναν άλλο τουλάχιστον αγώνα πριν την ένταξη του συγκεκριμένου, ώστε να αποδεικνύει την οργανωτική της επάρκεια.
Η ιδιότητα μέλους της HARTA για κάποιον από τα μέλη μιας διοργάνωσης δεν συνιστά προτεραιότητα έναντι άλλων.

Σημείωση: Ειδικά για το 2022, χρονιά πρώτης υλοποίησης του HARTA Series, η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι το αργότερο τέσσερις (4) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, για το λόγο του περιορισμένου αριθμού (άρθρο-2). Αυτός ο περιορισμός αφορά αγώνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά την 01.05.2022. Για αγώνες της περιόδου α' τετραμήνου 2022 η προθεσμία συμμετοχής είναι η 31.12.2021.
2ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Ο αριθμός των αγώνων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και σε όλες τις κατηγορίες, είναι απεριόριστος.

Σημείωση: Ειδικά για το 2022, ο αριθμός των αγώνων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα θα είναι περιορισμένος για τεχνικούς λόγους, καθώς το Λογισμικό Πρόγραμμα υποστήριξης της HARTA τελεί ακόμα υπό κατασκευή, και θα έχει τα εξής όρια ανά κατηγορία:
1. Trail > μέχρι 25 αγώνες
2. Marathon > μέχρι 15 αγώνες
3. Ultra > μέχρι 10 αγώνες
4. Vertical > μέχρι 5 αγώνες
3ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ : Χαρακτηρισμός του υπό ένταξη αγώνα ως «ορεινού τρεξίματος» (σηματοδοτημένης διαδρομής κατά κύριο λόγο σε μονοπάτια), με ποσοστό % μονοπατιών και ελάχιστο δείκτη "ορεινότητας" (ΜΤΝ) ως εξής:
α) Κατηγορία “Vertical” : μονοπάτια 90% με ΜΤΝ>200
β) Κατηγορία “Trail” : μονοπάτια 80% με ΜΤΝ>40
γ) Κατηγορία “Marathon” : μονοπάτια 70% με ΜΤΝ>35
δ) Κατηγορία “Ultra” : μονοπάτια 60% με ΜΤΝ>30
Ο συνοπτικός πίνακας κατηγοριοποίησης αγώνων βρίσκεται εδώ
4ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ : Δέσμευση από την πλευρά των διοργανωτών για:
1. Δημοσιοποίηση των κανονισμών και όρων συμμετοχής του αγώνα στο διαδίκτυο, το αργότερο 10 ημέρες πριν το άνοιγμα των εγγραφών και τήρησή τους κατά την υλοποίηση του αγώνα.
2. Αποδοχή των ηθικών κανόνων που θέτει η HARTA ως βασικό άξονα σύγκλισης των αγώνων ορεινού τρεξίματος.
3. Τήρηση του Ποινολογίου της HARTA, αναφορικά με τα παραπτώματα αθλητών.
4. Πολιτική επιστροφής/συμψηφισμού χρημάτων στους αθλητές σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο.
5. Δημοσιοποίηση της διαδρομής του αγώνα, το αργότερο με το άνοιγμα των συμμετοχών
6. Δημοσιοποίηση του πίνακα συμμετοχών αθλητών, το αργότερο 14 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.
7. Οργανωμένη -έστω και στοιχειώδης- κάλυψη του γεγονότος σε ζητήματα πρώτων βοηθειών
6ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ : Αποδοχή των δεδομένων της διαδρομής (μήκους & υψομετρικής) του αγώνα, όπως αυτά θα προκύψουν από την εξέταση του ψηφιακού (GPX) ίχνους στην πλατφόρμα Trace-de-Trail την οποία χρησιμοποιεί και η ITRA. Για την αποστολή του σχετικού αρχείου της διαδρομής στη HARTA, υπεύθυνος είναι ο διοργανωτής του αγώνα. Η HARTA διατηρεί το δικαίωμα της διασταύρωσης των στοιχείων της διαδρομής και μετά την υλοποίηση του αγώνα, προκειμένου να επαληθευτεί η ακρίβειά της.
6ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ : Αποδοχή της παρουσίας και διευκόλυνση εξουσιοδοτημένου από τη HARTA παρατηρητή, ο οποίος εντέλλεται να παρακολουθεί ως αγωνιζόμενος ή μη την όλη διαδικασία του γεγονότος, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του.
7ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ : Επίδειξη περιβαλλοντικής και εν γένει διοργανωτικής υπευθυνότητας σε θέματα τα οποία συνδέονται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του αγώνα. Σε περίπτωση έκδοσης περιβαλλοντικού πρωτοκόλλου από τη HARTA, η ενδιαφερόμενη διοργάνωση-μέλος του πρωταθλήματος, είναι υποχρεωμένη να το εφαρμόσει.
8ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ : Αποδοχή του επιδιαιτητικού ρόλου της HARTA, σε περίπτωση άρνησης αθλητή να αποδεχτεί ποινή που του επιβλήθηκε από τη διοργάνωση για παράπτωμά του στη διάρκεια κάποιου αγώνα της.
9ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του αγώνα σε ψηφιακή πλατφόρμα, σε σύντομο χρόνο (όχι αργότερα από την παρέλευση 3ημέρου) μετά την ολοκλήρωσή του, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που συμμετείχαν, ασχέτως εάν τερμάτισαν ή όχι (DNF)! Επίσης, αποστολή των αποτελεσμάτων του αγώνα στη HARTA, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους που προσδιορίζονται ως προς αυτό, το αργότερο 7 ημέρες μετά τον αγώνα.
10ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Καταβολή τιμήματος συμμετοχής του αγώνα στο πρωτάθλημα της HARTA, με βάση τις θεωρητικές-δυνητικές εισροές (εισπράξεις) του αγώνα, όπως αυτές προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του πλήθους των αθλητών που ορίζονται από τη διοργάνωση ως ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών, επί το κόστος συμμετοχής. Για το 2022, το τίμημα συμμετοχής στο πρωτάθλημα ορίζεται ως εξής:

1. Μέχρι 3.000 = 30 ευρώ
2. 3.001 - 4.000 = 40 ευρώ
3. 4.001 - 5.000 = 50 ευρώ
4. 5.001 - 7.000 = 60 ευρώ
5. 7.001 - 10.000 = 70 ευρώ
6. 10.001 - 15.000 = 80 ευρώ
7. 15.001 - 20.000 = 90 ευρώ
8. 20.001 και πάνω = 100 ευρώ

Το τίμημα συμμετοχής στο πρωτάθλημα καταβάλλεται αμέσως μετά την πραγματοποίηση του γεγονότος στον τραπεζικό λογαριασμό της HARTA, αφού επανυπολογιστεί με βάση τις τελικές συμμετοχές στον αγώνα.
Το ποσό που συγκεντρώνεται από τις συμμετοχές αγώνων στο πρωτάθλημα, διατίθεται στους πιο κάτω σκοπούς:
α) λειτουργικά έξοδα του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού HARTA
β) υλική στήριξη των νικητών του πρωταθλήματος, προκειμένου να συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες
γ) ενέργειες για τη διάδοση του αθλήματος στην Ελλάδα

Σημειώσεις:
1. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του αγώνα λόγω ανωτέρας βίας (θεομηνία, πανδημία), καταβάλλεται μόνο το ποσό των 20 ευρώ, ασχέτως τάξης μεγέθους αγώνα.