Όροι συμμετοχής αγώνων στο HARTA Series

 

Όροι συμμετοχής αγώνων στο HARTA Series

1Η συμμετοχή ενός αγώνα στο HARTA Series έχει ετήσια διάρκεια, περιλαμβάνει δηλαδή μία υλοποίηση του γεγονότος στη διάρκεια της ημερολογιακής χρονιάς (1/1 - 31/12) και η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του. Δεν αποτελεί προαπαιτούμενο η ιδιότητα μέλους της HARTA, οποιουδήποτε μέλους της διοργάνωσης του αγώνα
2Χαρακτηρισμός του υπό ένταξη αγώνα ως «ορεινού τρεξίματος», με δείκτη ανάβασης τουλάχιστον 20 και με ελάχιστο ποσοστό μονοπατιών στη διαδρομή ως εξής:
α) Κατηγορία “Vertical” > 90%
β) Κατηγορία “Trail” > 80%
γ) Κατηγορία “Marathon” > 70%
δ) Κατηγορία “Ultra” > 60%
3Δημοσιοποίηση των κανονισμών και όρων συμμετοχής στο διαδίκτυο, το αργότερο με το άνοιγμα των εγγραφών
4Τήρηση των κανονισμών που τέθηκαν από την ίδια τη διοργάνωση στην υλοποίηση του αγώνα, όπως και τήρηση του Ποινολογίου της HARTA, αναφορικά με τα παραπτώματα αθλητών
5Αποδοχή των δεδομένων της διαδρομής (μήκους & υψομετρικής) του αγώνα, όπως αυτά θα προκύψουν από την εξέταση του ψηφιακού (GPX) ίχνους στην πλατφόρμα Trace-de-Trail την οποία χρησιμοποιεί και η ITRA. Για την αποστολή του σχετικού αρχείου της διαδρομής στη HARTA, υπεύθυνος είναι ο διοργανωτής του αγώνα. Σημειώνεται ότι η HARTA διατηρεί το δικαίωμα της διασταύρωσης των στοιχείων της διαδρομής μετά την υλοποίηση του αγώνα, προκειμένου να επαληθευτεί η ακρίβειά της
6Αποδοχή της παρουσίας και διευκόλυνση εξουσιοδοτημένου από τη HARTA παρατηρητή, ο οποίος εντέλλεται να παρακολουθεί ως αγωνιζόμενος ή μη, την όλη διαδικασία του γεγονότος, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του
7Επίδειξη περιβαλλοντικής και εν γένει διοργανωτικής υπευθυνότητας σε θέματα τα οποία συνδέονται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του αγώνα
8Αποδοχή του επιδιαιτητικού ρόλου της HARTA, σε περίπτωση άρνησης αθλητή να αποδεχτεί ποινή που του επιβλήθηκε από τη διοργάνωση για παράπτωμά του στη διάρκεια του αγώνα
9Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του αγώνα σε ψηφιακή πλατφόρμα, σε σύντομο χρόνο (όχι αργότερα από την παρέλευση 3ημέρου) μετά την ολοκλήρωσή του, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που συμμετείχαν, ασχέτως εάν τερμάτισαν!
Επίσης, αποστολή των αποτελεσμάτων του αγώνα στη HARTA, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους που προσδιορίζονται ως προς αυτό, το αργότερο 7 ημέρες μετά τον αγώνα
10Καταβολή τιμήματος συμμετοχής του αγώνα στο πρωτάθλημα της HARTA, με βάση τις θεωρητικές εισροές (εισπράξεις) του αγώνα, όπως προκύπτουν από το κόστος συμμετοχής πολλαπλασιασμένες με το πλήθος των αθλητών που εμφανίζονται στα αποτελέσματα του αγώνα. Το τίμημα υπολογίζεται με συντελεστή 0,5% στο πιο πάνω ποσό, με βάση τα ... ευρώ και οροφή τα ...., καταβάλλεται δε μετά το τέλος του αγώνα αλλά πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του στην ιστοσελίδα της HARTA και διατίθεται για τους παρακάτω σκοπούς:
α) λειτουργικά έξοδα του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού HARTA
β) υλική στήριξη των νικητών του πρωταθλήματος, προκειμένου να συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες
γ) ενέργειες για τη διάδοση του αθλήματος στην Ελλάδα