Όροι συμμετοχής αγώνων στο HARTA Series

Διαβάστε πιο κάτω τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής αγώνων ορεινού τρεξίματος στον ετήσιο κύκλο της HARTA

Όροι συμμετοχής αγώνων στο HARTA Series

1ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Η συμμετοχή ενός αγώνα στο HARTA Series έχει ετήσια διάρκεια, περιλαμβάνει δηλαδή μία μόνο υλοποίηση του γεγονότος στη διάρκεια της ημερολογιακής χρονιάς (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου), η οποία αποτελεί και τον χρονικό κύκλο που προσδιορίζει τη διάρκεια του ετήσιου πρωταθλήματος.
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται προς έγκριση οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή και στη διάρκεια του τρέχοντος έτους του πρωταθλήματος.
Όλες οι διοργανώσεις-αγώνες, έχουν ίσα δικαιώματα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
Επίσης, η διοργανώτρια αρχή του υπό ένταξη αγώνα θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει έναν άλλο τουλάχιστον αγώνα πριν την ένταξη του συγκεκριμένου, ώστε να αποδεικνύει την οργανωτική της επάρκεια.
Η ιδιότητα μέλους της HARTA για κάποιον από τα μέλη μιας διοργάνωσης δεν συνιστά προτεραιότητα έναντι άλλων.
2ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Ο αριθμός των αγώνων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και στις τέσσερις κατηγορίες, είναι απεριόριστος.
3ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ : Χαρακτηρισμός του υπό ένταξη αγώνα ως «ορεινού τρεξίματος» (σηματοδοτημένης διαδρομής κατά κύριο λόγο σε μονοπάτια), με ποσοστό % μονοπατιών και ελάχιστο δείκτη "ορεινότητας" (ΜΤΝ) ως εξής:
α) Κατηγορία “Vertical” : μονοπάτια 90% με ΜΤΝ>200
β) Κατηγορία “Trail” : μονοπάτια 80% με ΜΤΝ>40
γ) Κατηγορία “Marathon” : μονοπάτια 70% με ΜΤΝ>35
δ) Κατηγορία “Ultra” : μονοπάτια 60% με ΜΤΝ>30
Ο συνοπτικός πίνακας κατηγοριοποίησης αγώνων βρίσκεται εδώ
4ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ : Δέσμευση από την πλευρά των διοργανωτών για:
1. Δημοσιοποίηση των κανονισμών και όρων συμμετοχής του αγώνα στο διαδίκτυο, το αργότερο 10 ημέρες πριν το άνοιγμα των εγγραφών και τήρησή τους κατά την υλοποίηση του αγώνα.
2. Αποδοχή των ηθικών κανόνων που θέτει η HARTA ως βασικό άξονα σύγκλισης των αγώνων ορεινού τρεξίματος.
3. Τήρηση του Ποινολογίου της HARTA, αναφορικά με τα παραπτώματα αθλητών.
4. Πολιτική επιστροφής/συμψηφισμού χρημάτων στους αθλητές σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο.
5. Δημοσιοποίηση της διαδρομής του αγώνα, το αργότερο με το άνοιγμα των συμμετοχών
6. Δημοσιοποίηση του πίνακα συμμετοχών αθλητών, το αργότερο 14 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.
7. Οργανωμένη -έστω και στοιχειώδης- κάλυψη του γεγονότος σε ζητήματα πρώτων βοηθειών
6ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ : Αποδοχή των δεδομένων της διαδρομής (μήκους & υψομετρικής) του αγώνα, όπως αυτά θα προκύψουν από την εξέταση του ψηφιακού (GPX) ίχνους στην πλατφόρμα Trace-de-Trail την οποία χρησιμοποιεί και η ITRA. Για την αποστολή του σχετικού αρχείου της διαδρομής στη HARTA, υπεύθυνος είναι ο διοργανωτής του αγώνα. Η HARTA διατηρεί το δικαίωμα της διασταύρωσης των στοιχείων της διαδρομής και μετά την υλοποίηση του αγώνα, προκειμένου να επαληθευτεί η ακρίβειά της.
6ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ : Αποδοχή της παρουσίας και διευκόλυνση εξουσιοδοτημένου από τη HARTA παρατηρητή, ο οποίος εντέλλεται να παρακολουθεί ως αγωνιζόμενος ή απλός επισκέπτης την όλη διαδικασία του γεγονότος, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη του.
7ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ : Επίδειξη περιβαλλοντικής και εν γένει διοργανωτικής υπευθυνότητας σε θέματα τα οποία συνδέονται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του αγώνα. Σε περίπτωση έκδοσης περιβαλλοντικού πρωτοκόλλου από τη HARTA, η ενδιαφερόμενη διοργάνωση-μέλος του πρωταθλήματος, είναι υποχρεωμένη να το εφαρμόσει.
8ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ : Αποδοχή του επιδιαιτητικού ρόλου της HARTA, σε περίπτωση άρνησης αθλητή να αποδεχτεί ποινή που του επιβλήθηκε από τη διοργάνωση για παράπτωμά του στη διάρκεια κάποιου αγώνα της.
9ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του αγώνα σε ψηφιακή πλατφόρμα, σε σύντομο χρόνο (όχι αργότερα από την παρέλευση 3ημέρου) μετά την ολοκλήρωσή του, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που συμμετείχαν, ασχέτως εάν τερμάτισαν ή όχι (DNF)! Επίσης, αποστολή των αποτελεσμάτων του αγώνα στη HARTA, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους που προσδιορίζονται ως προς αυτό, το αργότερο 7 ημέρες μετά τον αγώνα.
10ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Καταβολή τιμήματος συμμετοχής του αγώνα στο πρωτάθλημα της HARTA, με βάση τις θεωρητικές-δυνητικές εισροές (εισπράξεις) του αγώνα, όπως αυτές προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του πλήθους των πραγματικών συμμετοχών, με βάση τον πίνακα αποτελεσμάτων του αγώνα, επί το κόστος συμμετοχής. Για το 2023 το τίμημα συμμετοχής στο πρωτάθλημα ορίζεται ως εξής:

1. Μέχρι 4.000 = 30 ευρώ
2. 4.001 - 5.000 = 40 ευρώ
3. 5.001 - 7.000 = 50 ευρώ
4. 7.001 - 10.000 = 60 ευρώ
5. 10.001 - 20.000 = 70 ευρώ
6. 20.001 και πάνω = 80 ευρώ

Το τίμημα συμμετοχής στο πρωτάθλημα καταβάλλεται αμέσως μετά την πραγματοποίηση του γεγονότος στον τραπεζικό λογαριασμό της HARTA.
Το ποσό που συγκεντρώνεται από τις συμμετοχές αγώνων στο πρωτάθλημα, διατίθεται στους πιο κάτω σκοπούς:
α) λειτουργικά έξοδα του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού HARTA
β) ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων από τη HARTA
γ) ενέργειες για τη διάδοση του αθλήματος στην Ελλάδα

Σημείωση: Σε περίπτωση μη υλοποίησης του αγώνα λόγω ανωτέρας βίας (θεομηνία, πανδημία), καταβάλλεται το ποσό των 20 ευρώ, ασχέτως τάξης μεγέθους αγώνα.