Ορολογία Ορεινού Τρεξίματος

Ακολουθεί η ερμηνεία όρων που σχετίζονται με το ορεινό τρέξιμο και την περιπέτεια

 

Όρος Ερμηνεία
ΜονοπάτιΣτενός μη αμαξιτός δρόμος, με μικρό και αυξομειούμενο πλάτος, ποικίλης βατότητας και κλίσεων βάσει του ανάγλυφου, κατασκευασμένος για χρήση από πεζοπόρους και ζώα
ΟρεινότηταΟ δείκτης που προσδιορίζει το βαθμό ανωφέρειας μιας ορεινής διαδρομής και προσδιορίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης ανάμεσα στη θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) και στο μήκος (ανάπτυγμα) της διαδρομής.
Δείκτης Επίδοσης (Performance Index)Η ποσοτική αξιολόγηση (βαθμολόγηση) μιας επίδοσης σε ορεινή διαδρομή. Προσδιορίζεται από το χρόνο (επίδοση), το μήκος, την ανάβαση και την κατάβαση αλλά και την βατότητα μιας διαδρομής. Ο δείκτης αυτός τείνει προς τον αριθμό 1000, ο οποίος και αποτελεί την οροφή της βαθμολογίας.
Ορεινό ΠεριβάλλονΤο φυσικό και ανεπεξέργαστο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από επικλινές ανάγλυφο, φυσική βλάστηση και ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, που προκαλεί αλλοιώσεις μέσα από παρεμβάσεις και κατασκευές (δρόμους, οικισμούς, κλπ)
Ορεινό ΤρέξιμοΑθλητική δραστηριότητα ανθρώπινης αντοχής, που πραγματοποιείται σε ορεινό περιβάλλον, εντός ή εκτός μονοπατιών
Αγώνας Ορεινού ΤρεξίματοςΚάθε αθλητική συνάντηση ανθρώπινης αντοχής, που εξελίσσεται σε ορεινό περιβάλλον και σε σηματοδοτημένη διαδρομή, με πεδίο διεξαγωγής κατά κύριο λόγο μονοπάτια, (40% ή περισσότερο) και με δείκτη ορεινότητας 30 ή μεγαλύτερο
Βατότητα ΜονοπατιώνΟ βαθμός προσπελασιμότητας ενός μονοπατιού, ο οποίος καθορίζεται από την ποιότητα και την κλίση του εδάφους και από τις στοιχειώδεις ανθρώπινες παρεμβάσεις σε αυτό (σκαλοπάτια κλπ)
ΑνάβασηΤο αθροιστικό ποσό ανωφέρειας που συγκεντρώνει μια συγκεκριμένη διαδρομή αγώνα ορεινού τρεξίματος, η αποκαλούμενη και "θετική υψομετρική διαφορά"
ΚατάβασηΤο αθροιστικό ποσό κατωφέρειας που συγκεντρώνει μια συγκεκριμένη διαδρομή αγώνα ορεινού τρεξίματος, η αποκαλούμενη και "αρνητική υψομετρική διαφορά"
ΜονοπατόδρομοςΕγκαταλειμμένος χωματόδρομος, μη αμαξιτός στην πράξη, με ίχνη κυριαρχίας της φύσης πάνω του (βράχοι, δέντρα, θάμνοι κλπ) στον οποίο είναι εμφανές πλέον μονό (single) ίχνος κίνησης, το οποίο δημιουργήθηκε από ανθρώπους ή ζώα. Από τεχνικής άποψης, στο ορεινό τρέξιμο οι μονοπατόδρομοι λογίζονται εν δυνάμει μονοπάτια
ΧωματόδρομοςΑυτοκινητόδρομος με χωμάτινο ή χαλικοστρωμένο πεδίο, βατός από τετρακίνητα μηχανοκίνητα οχήματα κυρίως αλλά σε περιπτώσεις και από συμβατικά
ΑσφαλτόδρομοςΑυτοκινητόδρομος ασφαλτοστρωμένος, ανεξαρτήτως πλάτους, βατός από κάθε είδους μηχανοκίνητο ή άλλο όχημα
Αθλητική Συνάντηση (ΣΕΓΑΣ)Κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, η οποία διοργανώνεται από ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής (Ορισμός ΣΕΓΑΣ)
Trail Race (ITRA)A trail race is a pedestrian competition, which takes place in a natural environment, with max. 20% of paved roads (Ορισμός ITRA)
Αθλητές ΕπίσημοιΑθλητές με δελτίο σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία
Αθλητικά ΣωματείαΣωματεία που έχουν χαρακτηριστεί ως αθλητικά από την ΓΓΑ και υπάγονται σε ομοσπονδίες αναγνωρισμένων αθλημάτων