Ποινολόγιο

 

Πιο κάτω παρουσιάζεται ο κατάλογος παραπτωμάτων & ποινών, που καθόρισε η HARTA για τους αγώνες που συμμετέχουν στον κύκλο αγώνων “HARTA Series”. Κάθε διοργάνωση που συμμετέχει στον κύκλο της HARTA, είναι υποχρεωμένη να υιοθετήσει το συγκεκριμένο πλαίσιο ποινολογίου, ώστε να υπάρχει οριζόντια δίκαιη αντιμετώπιση των αθλητών στο σύνολο των αγώνων του Series. Στο τέλος του πίνακα, υπάρχουν οι σχετικές επεξηγήσεις που αφορούν τα παραπτώματα και θεωρείται σκόπιμο να γίνουν σαφείς.

#ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΠΟΙΝΗΕΠΙΒΟΛΗ
1Βιαιοπραγία κατά του προσωπικού της διοργάνωσηςΔιά βίουΔιοργ.&.HARTA
2Βιαιοπραγία κατά συναθλητή κατά τη διάρκεια του αγώναΔιά βίουΔιοργ.&.HARTA
3Χρήση μεταφορικού μέσου για συντόμευση της διαδρομήςΔιά βίουΔιοργ.&.HARTA
4Συνειδητή εγκατάλειψη τραυματισμένου συναθλητή κατά μήκος της διαδρομήςΑποκλεισμόςΔιοργάνωση
5Απώλεια Σημείου Ελέγχου (Checkpoint)ΑκύρωσηΔιοργάνωση
6Εκπρόθεσμη αναχώρηση από σημείο (CP / Aid Station) με χρονικό αποκλεισμόΑκύρωσηΔιοργάνωση
7Άρνηση συμμόρφωσης στις υποδείξεις του προσωπικού της διοργάνωσηςΑκύρωσηΔιοργάνωση
8Απρεπής συμπεριφορά στο προσωπικό της διοργάνωσηςΑκύρωσηΔιοργάνωση
9Απρεπής συμπεριφορά σε συναθλητές στη διάρκεια του αγώναΑκύρωσηΔιοργάνωση
10Χρήση μεταφορικού μέσου για επιστροφή χαμένου αθλητή στη σωστή διαδρομήΑκύρωσηΔιοργάνωση
11Μεταφορά υποχρεωτικού εξοπλισμού από συναθλητή (mulling) Και οι δύο!ΑκύρωσηΔιοργάνωση
12Συνοδεία αθλητή από πρόσωπο χωρίς αριθμό σε περιοχή εκτός σταθμού αγώναΑκύρωσηΔιοργάνωση
13Παροχή τροφοδοσίας-υδροδοσίας εκτός σταθμών σε αθλητή από οποιοδήποτε πρόσωποΑκύρωσηΔιοργάνωση
14Απόρριψη σκουπιδιών εκτός προβλεπόμενων σημείωνΑκύρωσηΔιοργάνωση
15Απουσία μέρους του υποχρεωτικού εξοπλισμού (για το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά)10 λεπτάΔιοργάνωση
16Συντόμευση διαδρομής με σύντομα κοψίματα σε στροφές (shortcutting)30 λεπτάΔιοργάνωση
17Χρήση μη επιτρεπόμενου εξοπλισμού/αντικειμένων (πχ μπατόν, ακουστικά κλπ)30 λεπτάΔιοργάνωση
  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ & ΠΟΙΝΩΝ
 1. Επαρκεί η μαρτυρία του μέλους του προσωπικού που υπέστη τη βιαιοπραγία
 2. Απαιτείται μαρτυρία τρίτου προσώπου (συναθλητή ή μέλους της διοργάνωσης)
 3. Τεκμηριώνεται από μαρτυρία μέλους του προσωπικού της διοργάνωσης. Κάθε άλλη καταγγελία εξετάζεται με επιφύλαξη αξιοπιστίας
 4. Αποδεικνύεται από τη μαρτυρία του θύματος ή από κοινά αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία
 5. Αποδεικνύεται από την απουσία καταγραφής του αθλητή στη σχετική χειροκίνητη κατάσταση ελέγχου του CP ή την αντίστοιχη απουσία από τη λίστα των αυτοματοποιημένων καταγραφών μέσω chips ηλεκτρονικής καταγραφής
 6. Επαρκεί η μαρτυρία του εντεταλμένου από τη διοργάνωση προσώπου ως προς την καταγραφή της ώρας αναχώρησης
 7. Επαρκεί η μαρτυρία μέλους της διοργάνωσης
 8. Απαιτείται μαρτυρία τρίτου προσώπου που να ανήκει στη διοργάνωση
 9. Απαιτείται η μαρτυρία δύο τουλάχιστον ακόμα αθλητών ή ενός μέλους της διοργάνωσης, πέραν του παθόντος
 10. Απαιτείται είτε η απλή μαρτυρία μέλους του προσωπικού είτε η τεκμηριωμένη μαρτυρία συναθλητή
 11. Αποδεικνύεται μόνο από τον έλεγχο υποχρεωτικού εξοπλισμού, τον οποίο διεξάγει τακτικά ή δειγματοληπτικά η διοργάνωση
 12. Για να στοιχειοθετηθεί το παράπτωμα του pacing, θα πρέπει ο αθλητής σε κάθε περίπτωση να βρίσκεται πίσω από το τρίτο (ξένο) πρόσωπο, να είναι καταφανές ότι ακολουθεί και όχι ακολουθείται. Απαιτείται η απλή μαρτυρία μέλους του προσωπικού ή η τεκμηριωμένη (βίντεο/φωτογραφία) από μάρτυρα εκτός διοργάνωσης
 13.  Οποιαδήποτε υποστήριξη σε νερό ή τροφή και από οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος ή μη της διοργάνωσης, συνιστά παράπτωμα! Αποδεκτή και η μαρτυρία τρίτων, με την προϋπόθεση της τεκμηρίωσης
 14. Τα “προβλεπόμενα” σημεία συνήθως βρίσκονται στα νοητά όρια των σταθμών υποστήριξης ενός αγώνα. Μόνο μαρτυρία μέλους της διοργάνωσης γίνεται αποδεκτή και πάντα υπό αίρεση, καθώς δεν είναι πάντα αυταπόδεικτη η αιτία παρουσίας σκουπιδιού στο μονοπάτι
 15. Ο διοργανωτής οφείλει να απαριθμεί ξεχωριστά το κάθε ένα προβλεπόμενο αντικείμενο υποχρεωτικού εξοπλισμού στους κανονισμούς αγώνα, ώστε να καθίσταται σαφής ο αριθμός των αντικειμένων. 
 16. Μόνο εξουσιοδοτημένο μέλος του προσωπικού της διοργάνωσης μπορεί να καταλογίσει συντόμευση διαδρομής (shortcutting). Η συντόμευση διαδρομής συνίσταται στο εσκεμμένο κόψιμο στροφών μονοπατιού ή δρόμου, με όφελος τουλάχιστον 10 μέτρα! 
 17. Αποδεικνύεται τόσο από μαρτυρία/καταγραφή μέλους της διοργάνωσης, όσο και από (τεκμηριωμένη όμως) μαρτυρία τρίτου προσώπου

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ DOPING : Αναφορικά με το παράπτωμα της χρήσης απαγορευμένων ουσιών (doping) υπάρχει μόνο η ισχυρή σύσταση στους αθλητές να μην κάνουν χρήση, καθώς αυτό αντίκειται στο πνεύμα του “ευ αγωνίζεσθαι” και επιπλέον, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της υγείας. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών, ενώ αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα, δεν περιλαμβάνεται στο Ποινολόγιο, καθώς ούτε η HARTA αλλά ούτε και οι διοργανωτές είναι σε θέση να αστυνομεύσουν την τήρηση του μέτρου της απαγόρευσης χρήσης!

 

Σημείωση : Περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με το ποινολόγιο της HARTA μπορούν να δοθούν μετά από μήνυμα του κάθε ενδιαφερόμενου στο info@harta.run