Πρότυπο Πίνακα Αποτελεσμάτων Αγώνων HARTA

 

Πώς πρέπει να είναι συνταγμένος ο πίνακας αποτελεσμάτων ενός αγώνα, που θα αποστέλλεται στη HARTA?

 

Η βασική λογική του πίνακα, όπως τον ζητά η HARTA, στηρίζεται στη λογική του αντίστοιχου που ζητά η ITRA αλλά και το UTMB, δύο διεθνείς οργανισμοί με παγκόσμια απήχηση. Σκοπός της ταύτισης, είναι η προσπάθεια επικράτησης μιας ενιαίας μορφής προτύπου, το οποίο έχει παντού εφαρμογή και αναγνώριση.

ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Η HARTA συντάσσει τους καταλόγους αθλητών αποδίδοντας τα επώνυμα και τα ονόματα των Ελλήνων αθλητών με λατινικούς χαρακτήρες, με το σκεπτικό της ενιαίας παρουσίας των αθλητών στο διεθνές στερέωμα. Η μετατροπή ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς, γίνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-743 και η HARTA έχει αναρτημένο το εργαλείο μετατροπής στην ιστοσελίδα της (εδώ). Η ταύτιση των καταλόγων της HARTA με τους αντίστοιχους διεθνείς (ITRA, DUV) διευκολύνει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αποτελέσματος για την εικόνα του κάθε αθλητή σε βάθος χρόνου. Η μοναδικότητα του ελληνικού αλφαβήτου δεν βοηθά δυστυχώς στο χτίσιμο μιας διαχρονικής βάσης δεδομένων, στην οποία θα μπορούν να ανατρέξουν Έλληνες ή ξένοι επισκέπτες. Παρόλα αυτά, είναι προτιμότερη η μετατροπή των χαρακτήρων από ελληνικούς σε λατινικούς, από τη HARTA και όχι από τους διοργανωτές, για να αποφευχθούν λάθη τα οποία δεν μπορούν να εντοπίσουν οι διοργανωτές λόγω απειρίας, οπότε

ενθαρρύνουμε τους διοργανωτές να αποστέλλουν τα αποτελέσματα με τα ονόματα των αθλητών σε ελληνικούς χαρακτήρες.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ : Η σύνταξη των αποτελεσμάτων σε έναν ενιαίο τύπο αρχείου, εξυπηρετεί την απρόσκοπτη και ταχεία καταχώρηση αποτελεσμάτων στη βάση δεδομένων της HARTA, ενώ ταυτόχρονα, το ίδιο αρχείο μπορεί να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες άλλων Οργανισμών, όπως η ITRA ή το UTMB. Κάτι τέτοιο φυσικά, προϋποθέτει λατινικούς χαρακτήρες στη λίστα, όχι ελληνικούς!

Για την HARTA και οι δύο τύποι αποτελεσμάτων όπως παρουσιάζονται πιο κάτω, σαν Υποδείγματα 1 & 2 ή και μίξη αυτών των δύο, είναι αποδεκτοί! Ως μίξη μπορεί να θεωρηθεί μια διαφορετική παρουσίαση ονομάτων και ημερομηνιών (πχ ελληνικοί χαρακτήρες με έτος ή και λατινικοί χαρακτήρες με ακριβή ημερομηνία).

Υπόδειγμα 1 > Η κατάσταση είναι με ελληνικούς χαρακτήρες και πλήρη ημερομηνία γέννησης
Υπόδειγμα-2 > Η κατάσταση είναι με λατινικούς χαρακτήρες και ελλιπή ημερομηνία γέννησης. Εφόσον η HARTA δεχτεί προς καταχώρηση κατάσταση με έτος γέννησης μόνο, η ημερομηνία γέννησης των αθλητών που δεν είναι ήδη καταχωρημένοι στο μητρώο της, θα μετατραπεί σε 01.01.ΕΤΟΣ, συνεπώς την ευθύνη για την ακριβή ημερομηνία την έχει ο διοργανωτής!

Αναλυτικά, τα πεδία έχουν ως εξής:

1. ΣΕΙΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ : Η απόλυτη σειρά τερματισμού των αθλητών, η αποκαλούμενη «γενική κατάταξη», στην οποία δεν υπάρχει διαχωρισμός φύλου (άνδρες/γυναίκες) παρά μόνο μία και μοναδική κατάταξη με αύξουσα αρίθμηση! Εφόσον στη λίστα τερματισμών περιλαμβάνονται και όσοι για οποιοδήποτε λόγο (ακύρωση, εγκατάλειψη, αποβολή) δεν τερμάτισαν, τότε αυτοί στη σειρά τερματισμού στην πρώτη στήλη, αναγράφουν την ένδειξη DNF.

2. ΕΠΙΔΟΣΗ : Η επίδοση καταχωρείται με τη μορφή ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ (Ώρες : Λεπτά : Δευτερόλεπτα). Όσο μεγάλη σε χρόνο και αν είναι η επίδοση (ακόμα και ημέρες) θα πρέπει να αποδίδεται μόνο στη μορφή αυτή. Για παράδειγμα, μια επίδοση 3 ημερών, 12 ωρών, 20 λεπτών και 35 δευτερολέπτων, πρέπει να αποδίδεται όπως η μορφή που υποδεικνύεται εδώ, ήτοι 84:20:35.

3. ΕΠΩΝΥΜΟ : Το επώνυμο του αθλητή, όπως αναγράφεται σε επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ειδική ταυτότητα) στην ελληνική εκφορά του (ελληνικοί χαρακτήρες) για τους αθλητές ελληνικής εθνικότητας και στα λατινικά για όλες τις υπόλοιπες εθνικότητες. Η προσπάθεια απόδοσης των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς χωρίς την εφαρμογή των οριζόμενων στο πρωτόκολλο ΕΛΟΤ-743 οδηγεί σε πληθώρα λαθών, τα οποία περιπλέκουν το ζήτημα και δημιουργούν προβλήματα παρά λύνουν! Η απόδοση του επωνύμου με κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες δεν έχει σημασία!

4. ΟΝΟΜΑ : Το όνομα του αθλητή, όπως αναγράφεται σε επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ειδική ταυτότητα) στα ελληνικά για τους αθλητές ελληνικής εθνικότητας και στα λατινικά για όλες τις υπόλοιπες εθνικότητες. Είναι ξεκάθαρο πως οι διοργανωτές οφείλουν να αναγράφουν το κανονικό όνομα (ταυτότητας) των αθλητών και όχι εκείνο με το οποίο ενδεχομένως είναι γνωστοί οι αθλητές στον κοινωνικό περίγυρό τους, το αποκαλούμενο «υποκοριστικό». Η χρήση τέτοιων ονομάτων δεν είναι αποδεκτή από τη HARTA και η ευθύνη για τυχόν λάθη βαρύνει απόλυτα τον διοργανωτή, ο οποίος και συντάσσει τους καταλόγους αποτελεσμάτων των αγώνων του. Η απόδοση του ονόματος με κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες δεν έχει σημασία!

5. ΦΥΛΟ : Τίθεται το λατινικό “Μ” (=Male) για τους άνδρες και το λατινικό “F” (=Female) για τις γυναίκες.

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Οι αποδεκτοί τύποι είναι δύο: α) ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ (πχ 1987-08-27), β) ΕΕΕΕ (πχ 1987). Ο πρώτος τύπος, στον οποίο εμφανίζεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης, συμπεριλαμβάνοντας τον μήνα και την ημέρα, είναι σαφές ότι εξασφαλίζει την μοναδικότητα της καταχώρησης του αθλητή, καθώς είναι εξαιρετικά σπάνιο το φαινόμενο δύο ταυτώνυμοι αθλητές να έχουν και την ίδια ημερομηνία γέννησης! Δυστυχώς όμως η πρακτική στην Ελλάδα, δεν μπορεί να διασφαλίσει την επακριβή ημερομηνία γέννησης, ειδικά στους μικρότερους σε μέγεθος αγώνες, η εμπειρία μέχρι σήμερα απέδειξε πως η ακρίβεια των στοιχείων είναι ευθέως ανάλογη του μεγέθους ενός αγώνα (trail αγώνες = μικρή ακρίβεια, ultra αγώνες = μεγάλη ακρίβεια). Πολλοί διοργανωτές αναθέτουν το ζήτημα των εγγραφών σε εταιρίες χρονομέτρησης, οι οποίες για τεχνικούς και άλλους λόγους συλλέγουν μόνο το έτος γέννησης των αθλητών! Σημειώνεται πως στην περίπτωση που η διοργάνωση ενός αγώνα αποφασίσει να στείλει κατάσταση αποτελεσμάτων με μόνο το έτος γέννησης και όχι με την επακριβή ημερομηνία, οι αθλητές οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ταυτοποιηθούν θα καταχωρηθούν με ημερομηνία γέννησης 01.01.ΕΤΟΣ (πχ 01.01.1987), συνεπώς κρίνεται σκόπιμο όπως οι διοργανωτές συλλέγουν με προσοχή και ακρίβεια την ημερομηνία γέννησης των αθλητών που συμμετέχουν στους αγώνες τους, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων στη HARTA.

7. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ : Η εθνικότητα των αθλητών είναι εύκολο να αποδοθεί με τους κωδικούς των τριών χαρακτήρων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO-3166. Να σημειωθεί πως η Ελλάδα έχει κωδικό GRC και όχι GRE!

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

Δείτε πιο κάτω το αντίστοιχο πρότυπο, το οποίο απαιτεί η ITRA από τους αγώνες που συμβάλλονται μαζί της. Οι αναλυτικές οδηγίες της ITRA βρίσκονται εδώ