Επεξηγήσεις όρων συμμετοχής στο HARTA Series

Όροι συμμετοχής & υποχρεώσεις αγώνων του HARTA Series

Απαιτείται η εντός των χρονικών ορίων υποβολή αίτησης συμμετοχής (1η Οκτωβρίου – 31η Δεκεμβρίου), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και η εμπρόθεσμη καταβολή του τιμήματος συμμετοχής (όρος 10 των Όρων Συμμετοχής Αγώνων) 

Απαιτείται η μέχρι την ένταξη του αγώνα στο HARTA Series, τουλάχιστον μία διεξαγωγή του ίδιου ή άλλου αγώνα της διοργανώτριας αρχής, ώστε να τεκμαίρεται η διοργανωτική της επάρκεια.

Κάθε αγώνας που συμμετέχει στο HARTA Series οφείλει να έχει διαδικτυακή παρουσία, αυτόνομη ή φιλοξενούμενη, προκειμένου να μπορεί να γίνει με σωστό και γρήγορο τρόπο η κάθε είδους ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αθλητών. Αποδεκτή και Σελίδα στα Social Media, αρκεί να περιέχονται εκεί με σαφήνεια οι κανονισμοί και οι υπόλοιπες βασικές πληροφορίες.

Η διαδρομή του αγώνα θα πρέπει να καλύπτει τα βασικά όρια που είναι αναγκαία για να χαρακτηρίσουν μια διαδρομή ως “ορεινού τρεξίματος”, ποσοστό μονοπατιών και δείκτης ανάβασης. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Στο HARTA Series μπορούν να συμμετάσχουν αγώνες cross (εξαιρούνται τα Verticals) οι οποίοι υπάγονται τουλάχιστον στην κατηγορία “Trail-2” ή μεγαλύτερη (Marathon, Ultra) σύμφωνα με την κατάταξη της HARTA. 
Το αντίστοιχο όριο μεγέθους για τους αγώνες Vertical καθορίζεται από το ρεκόρ διαδρομής, το οποίο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 30 λεπτών.

Η διοργάνωση δεσμεύεται ηθικά για τη διαδικτυακή δημοσιοποίηση των κανονισμών και όρων διεξαγωγής του αγώνα, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν το άνοιγμα των εγγραφών για τους αθλητές, προκειμένου να είναι σαφείς οι όροι σε όλους.

Ο διοργανωτής του αγώνα οφείλει μέχρι την ημέρα δημοσιοποίησης των κανονισμών, να δημοσιοποιήσει και το χάρτη της διαδρομής του αγώνα διαδικτυακά, καθώς επίσης και να αναρτήσει το gpx αρχείο του ίχνους της διαδρομής, προς χρήση από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Αποδοχή των αριθμητικών δεδομένων της διαδρομής του αγώνα, όπως αυτά θα προκύψουν από την εφαρμογή του gpx αρχείου διαδρομής στην πλατφόρμα Trace-de-Trail της ITRA, η οποία θεωρείται κατά τεκμήριο αξιόπιστη. Εννοείται πως η HARTA επιφυλάσσεται για την επανεξέταση του ίχνους της διαδρομής μετά την υλοποίηση του αγώνα. Εφόσον είναι σαφές ότι στην πορεία των χρόνων η διαδρομή ενός αγώνα παραμένει αναλλοίωτη, τα δεδομένα (μήκος & υψομετρική) τηρούνται καταγεγραμμένα προς χρήση στα αρχεία της HARTA.

Η διοργάνωση οφείλει να αναγράφει στους όρους συμμετοχής των αθλητών, την πολιτική που ακολουθεί σχετικά με την επιστροφή-συμψηφισμό του τιμήματος συμμετοχής των αθλητών, σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο (ανώτερη βία κλπ)

Η HARTA έχει δημιουργήσει συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες ενηλίκων (18+), βάσει των οποίων γίνεται και η κατανομή-κατάταξη των αθλητών. Ασχέτως με την πιθανή κατηγοριοποίηση των διοργανώσεων, η κατηγοριοποίηση της HARTA είναι δεδομένη και δεν επιδέχεται ενστάσεις.

 

Η διοργάνωση οφείλει να τηρήσει τους κανονισμούς διεξαγωγής που η ίδια έθεσε. 

Ο διοργανωτής του αγώνα-μέλους οφείλει να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ποινές, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο Ποινολόγιο της HARTA

O διοργανωτής οφείλει να τηρήσει στην πράξη τις γενικές αρχές που πρεσβεύει η HARTA αλλά και το ίδιο το άθλημα: Αλληλεγγύη, Ισότητα, Δικαιοσύνη, Ταπεινότητα, Αυτονομία, Σεβασμός σε συναθλητές, προσωπικό, περιβάλλον. Οι βασικές αυτές αρχές δεν μπορούν να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ίσως ακρίβεια στο πλαίσιο κανονισμών των αγώνων, όμως διοργανωτές και αθλητές οφείλουν να τις κάνουν πράξη και να δίνουν το παράδειγμα.

Οι διοργανωτές των αγώνων οφείλουν να επιδεικνύουν διαρκώς περιβαλλοντική υπευθυνότητα, δεδομένης της άμεσης σχέσης των αγώνων ορεινού τρεξίματος με τη φύση και το περιβάλλον γενικότερα. Με κάθε τρόπο οφείλουν να αφήνουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χρησιμοποιώντας ελάχιστες ποσότητες μη ανακυκλώσιμων υλικών, σε σηματοδότηση, τροφοδοσία και σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή στη διάρκεια της υλοποίησης των αγώνων τους. Εφόσον προκύψει πρωτόκολλο περιβαλλοντικής ευθύνης από τη HARTA, τότε οι αγώνες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα οφείλουν να το ακολουθήσουν κατά γράμμα. 

H Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα-μέλους οφείλει να παράσχει διευκολύνσεις και κάθε είδους πληροφόρηση στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της HARTA, το οποίο έχει επιφορτιστεί με το ρόλο της παρατήρησης του γεγονότος, με σκοπό τη σύνταξη συνοπτικής έκθεσης προς την HARTA.

Ο διοργανωτής του αγώνα -αλλά και ο εμπλεκόμενος αθλητής- αποδέχεται τον επιδιαιτητικό ρόλο της HARTA, για περιπτώσεις όπου ο αθλητής δεν αποδέχεται να του επιβληθεί μια αυστηρή ποινή για παράπτωμά του σε αγώνα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο αθλητής μπορεί να απευθυνθεί στη HARTA ζητώντας να πάρει εκείνη θέση για το επίπεδο της ποινής αλλά και για το αξιόποινο της πράξης του. Η πενταμελής Επιτροπή ποινών & παραπτωμάτων της HARTA συνεδριάζει και μέσα σε επτά ημέρες κοινοποιεί στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές την απόφασή της, η οποία είναι και τελεσίδικη πλέον και πρέπει να γίνει αποδεκτή χωρίς περαιτέρω αντιρρήσεις.

Ο διοργανωτής ενός αγώνα-μέλους οφείλει να δημοσιοποιήσει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου εντός 3ημέρου από την ολοκλήρωση του αγώνα, τα αποτελέσματα. 

Στις συμβατικές υποχρεώσεις ενός αγώνα-μέλους του HARTA Series είναι η αποστολή εντός 7 (επτά) ημερών από την τέλεση του αγώνα, των αποτελεσμάτων, προκειμένου να βαθμολογηθούν οι επιδόσεις και να κοινοποιηθούν και από την ιστοσελίδα της. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αποστέλλονται τα αποτελέσματα στη HARTA περιγράφεται εδώ

Η αποδοχή της βαθμολογίας των επιδόσεων από τις διοργανώσεις που συνεργάζονται με τη HARTA θεωρείται αυτονόητη και δεν επιδέχεται οποιασδήποτε αντίρρησης! Η HARTA πραγματοποιεί τη βαθμολόγηση των επιδόσεων με βάση τη μαθηματική φόρμουλα (συνάρτηση) την οποία έχει καθιερώσει η ITRA και είναι σήμερα καθολικά αποδεκτή ως ο πλέον αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης επιδόσεων στο ορεινό τρέξιμο.

Δικαιοδοσίες των ίδιων των αγώνων στο HARTA Series

Ο κάθε διοργανωτής δικαιούται να σχεδιάσει τον αγώνα του με βάση τη δική του προσέγγιση στο άθλημα! Η HARTA δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ως προς αυτό προς τους διοργανωτές, επ’ ουδενί λόγω! Όλες οι παράμετροι που καθορίζουν έναν αγώνα είναι στην κρίση του διοργανωτή: μήκος, υψομετρική, ημερομηνία, χρονικά όρια, κριτήρια συμμετοχής, πυκνότητα υποστήριξης, βαθμός αυτονομίας, υποχρεωτικός εξοπλισμός, όλα βρίσκονται στην κρίση του διοργανωτή! 

Ο διοργανωτές των αγώνων που συμμετέχουν στο HARTA Series, δεν δεσμεύονται προκειμένου να συμμετάσχουν και σε άλλη παρόμοια διοργάνωση 

Η συμμετοχή στο πρωτάθλημα της HARTA δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος σε καμία περίπτωση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον διοργανωτή να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα που έχει η συμμετοχή του αγώνα του εκεί και να αποφασίσει τη στάση του για την επόμενη χρονιά.

Ένας διοργανωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τον αγώνα/αγώνες του από το HARTA Series, χωρίς ωστόσο να δικαιούται να λάβει πίσω το ποσό που κατέβαλε για τη συμμετοχή του